Восток Маркетинг


Статьи

1С: Зарплата і кадри бюджетної установи 8

 1. Функціональні можливості
 2. Розрахунок заробітньої плати
 3. Нові системи оплати праці працівників федеральних бюджетних установ
 4. Розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців
 5. Особливості державних органів управління, органів місцевого самоврядування
 6. Облік заробітної плати за джерелами фінансування
 7. Облік кадрів і аналіз кадрового складу
 8. Трудові відносини, кадрове діловодство
 9. персоніфікований облік
 10. Автоматизація набору кадрів
 11. Вирахування регламентованих податків
 12. регламентована звітність
 13. Ведення обліку ДІЯЛЬНОСТІ декількох установ
 14. Сервісні возможности
 15. Виправлення розрахункових документів минулого періоду
 16. Пошук даних
 17. Управління доступом до облікових даних
 18. Адміністрування роботи користувачів
 19. Робота з розподіленімі інформаційнімі базами
 20. Автоматичне оновлення конфігурації
 21. Спільне використання з програмою "1С: Бухгалтерія державної установи 8"
 22. Перенесення накопичених облікових даних з програми "1С: Зарплата і управління персоналом 8"
 23. Перенесення накопичених облікових даних з програми "1С: Зарплата і Кадри 7.7"
 24. Переваги в порівнянні з версією 7.7
 25. Переваги використання платформи "1С: Підприємство 8"
 26. Ергономічний інтерфейс
 27. конфігурація
 28. масштабованість
 29. Робота з територіально розподіленими інформаційними базами
 30. адміністрування
1С: Зарплата і кадри бюджетної установи 8

Програмний продукт "1С: Зарплата і кадри бюджетної установи 8" включає технологічну платформу "1С: Підприємство 8" і прикладне рішення (конфігурацію) "Зарплата і кадри бюджетної установи".

Функціональні можливості
Перенесення накопичених облікових даних з програми "1С: Зарплата і управління персоналом 8"
Перенесення даних з програми "Зарплата і кадри 7.7"
Переваги в порівнянні з версією 7.7
Переваги використання платформи "1С: Підприємство 8"

Функціональні можливості

Програма "1С: Зарплата і кадри бюджетної установи 8" - це потужний інструмент для комплексної автоматизації розрахунку заробітної плати і ведення кадрового обліку в державних (муніципальних) установах, які перебувають на самостійному балансі, що фінансуються з федерального, регіонального (суб'єктів Російської Федерації) або місцевого бюджету , а також з бюджету державного позабюджетного фонду, за такими напрямами:

 • розрахунок заробітної плати з підтримкою нових систем оплати праці працівників федеральних бюджетних установ,
 • розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців і прирівняних до них осіб,
 • розрахунок грошового утримання службовців на державну цивільну службу,
 • вирахування регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці,
 • відображення нарахованої зарплати і податків у витратах установи,
 • управління грошовими розрахунками з працівниками, включаючи депонування,
 • облік кадрів і аналіз кадрового складу,
 • автоматизація кадрового діловодства,
 • набір кадрів.

Розрахунок заробітньої плати

Для розрахунку і обліку заробітної плати в програмі автоматизована діяльність бухгалтерів-розраховувачів заробітної плати:

 • автоматичний розрахунок широкого кола нарахувань - від оплати по окладу і різних надбавок до оплати лікарняних і відпусток по середньому заробітку;
 • гнучке настроювання використовуваних нарахувань і утримань.

"1С: Зарплата і кадри бюджетної установи 8" забезпечує ведення взаєморозрахунків з працівниками, а також облік витрат на оплату праці в складі витрат установи. Автоматизований весь комплекс розрахунків з працівниками, починаючи з оплати лікарняних листів і відпусток, аж до формування документів на виплату зарплати і депонування, а також звітності в державні наглядові органи.

З метою забезпечення роботи в установах з великою кількістю працівників основні "розрахункові" документи забезпечені засобами автоматичного заповнення й розрахунку. Підтримується введення "розрахункових" документів на підставі відповідних кадрових документів про відхилення.

У типовому рішенні реалізована можливість донарахування зарплати минулих періодів з реєстрацією в поточному періоді, розрахунок "першої половини місяця" з урахуванням введених на момент розрахунку даних про відхилення і фактичний виробіток працівників і подальша виплата авансу.

Для розрахунку сум нарахувань і утримань надана можливість використовувати довільні формули, в яких крім широкого переліку визначених показників і показників, описаних користувачами, допускається застосовувати арифметичні дії, математичні функції і умовні вирази.

"1С: Зарплата і кадри бюджетної установи 8" надає широкі можливості обліку робочого часу. Гнучкий механізм дозволяє, з одного боку, описувати різні графіки роботи, включаючи "ковзаючі", і реєструвати тільки відхилення від звичайного режиму роботи, а з іншого - реєструвати тільки фактичні дані обліку на основі заповнюваних в підрозділах табелів.

Для обліку використання робочого часу в програмі:

 • ведуться загальні графіки роботи установи,
 • формуються індивідуальні графіки роботи для окремих працівників,
 • реєструються первинні документи обліку робочого часу - табелі відпрацьованого часу.

Крім проведення масових розрахунків заробітної плати "1С: Зарплата і кадри бюджетної установи 8" готує всі необхідні уніфіковані форми по обліку заробітної плати (відповідно до Наказу Мінфіну від 15.12.2010 N173н "Про затвердження форм первинних облікових документів і регістрів бухгалтерського обліку, що застосовуються органами державної влади (державними органами), органами місцевого самоврядування, органами управління державними позабюджетними фондами, державними академіями наук, державними (муницип альних) установами та Методичних вказівок щодо їх застосування ") та інші необхідні звіти, що дозволяють отримати інформацію за будь-який розрахунковий період:

 • розрахункові листки,
 • аналітичні розрахункові відомості і склепіння по нарахуваннях і утриманнях,
 • розрахункові відомості (уніфікована форма Т-51),
 • розрахункові відомості (ф. 0504401),
 • платіжні відомості (ф. 0504403, уніфікована форма Т-53),
 • записка-розрахунок про обчислення середнього заробітку (Ф.А 0504425),
 • табелі обліку робочого часу (ф. 0504421, уніфікована форма Т-13),
 • картки-довідки (ф. 0504417) і т. д.

Результати розрахунків можуть бути також представлені у вигляді аналітичних звітів, наочних графіків і діаграм:

 • аналіз нарахувань працівників установ,
 • аналіз стану взаєморозрахунків з працівниками установ та ін.

Нові системи оплати праці працівників федеральних бюджетних установ

"1С: Зарплата і кадри бюджетної установи 8" підтримує вводяться з 1 грудня 2008 року в федеральних бюджетних установах нові системи оплати праці, які, зокрема, передбачають:

 • виплату посадових окладів;
 • виплату підвищувальних коефіцієнтів до окладу - по займаній посаді; персональний підвищувальний коефіцієнт; підвищувальний коефіцієнт за вислугу років; підвищувальний коефіцієнт по установі (структурному підрозділу установи);
 • виплати стимулюючого і компенсаційного характеру, включаючи премії за підсумками роботи за квартал, півріччя, 9 місяців, рік, з інших підстав;
 • виплати за роботу в місцевостях з особливими кліматичними умовами;
 • виплати за роботу в умовах, що відхиляються від нормальних (при виконанні робіт різної кваліфікації, суміщення професій (посад), понаднормової роботи, роботи в нічний час і при виконанні робіт в інших умовах, що відхиляються від нормальних);
 • надбавки за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю, їх засекречуванням і розсекречення, а також за роботу з шифрами.

Розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців

"1С: Зарплата і кадри бюджетної установи 8" дозволяє в повній мірі автоматизувати розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців та оплати праці цивільного персоналу.

У типовому рішенні реалізовані специфічні механізми нарахування грошового забезпечення, зокрема, нарахування грошового забезпечення за майбутні періоди та реєстрація виплати грошового забезпечення звільненим військовослужбовцям.

Користувачам надається велика кількість попередньо налаштованих видів розрахунку для нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям, зокрема:

 • оклад по військової посади (ОВС),
 • оклад за військовим званням (ОВЗ),
 • процентна надбавка за вислугу (ПНВЛ),
 • надбавка за складність і напруженість (НСН),
 • надбавка за роботу з секретними відомостями,
 • пайкові,
 • одноразова грошова винагорода (ЕДВ),
 • санаторно-курортні виплати (СКЛ) і ін.

За підсумками проведених розрахунків формується аналітична звітність, затверджена Міністерством оборони та іншими відомствами:

 • розрахунково-платіжні відомості за формами 13-ФО, ф.6002501, 15-ФО, ф.6002502;
 • зведені розрахунково-платіжні відомості за формою 13-ФО і ф.6002502;
 • особові рахунки за формою 18-ФО і ф.6002503;
 • грошовий атестат;
 • звіт 3-ПРО;
 • розрахунок фонду економії одноразової грошової винагороди за сумлінне виконання посадових обов'язків (ЕДВ за Дідо).

Особливості державних органів управління, органів місцевого самоврядування

У програмі "1С: Зарплата і кадри бюджетної установи 8" в повному обсязі реалізовано числення грошового утримання цивільних службовців державних органів управління, а також оплати праці муніципальних службовців.

Типове рішення надає можливість крім посадових окладів відповідно до заміщаються посадами цивільної служби нараховувати цивільним службовцям місячний оклад відповідно до привласненим класним чином, а також весь спектр необхідних щомісячних та інших додаткових виплат.

У програмі передбачена специфічна класифікація посад державних службовців по групах і категоріям, яка використовується в зведеної звітності за формами 14 і 14МО. Для кадрового обліку державних службовців надана форма Т-2ГС.

Облік заробітної плати за джерелами фінансування

В "1С: Зарплата і кадри бюджетної установи 8" ведеться наскрізний облік усіх сум нарахувань і утримань в розрізі джерел фінансування безпосередньо при проведенні розрахунків, надана можливість налаштувати порядок відображення в бюджетному обліку кожного нарахування або утримання.

Всі аналітичні звіти по заробітній платі (розрахункові листки, відомості, зведення та ін.) Формуються за джерелами фінансування.

Облік кадрів і аналіз кадрового складу

"1С: Зарплата і кадри бюджетної установи 8" припускає зберігання не тільки особистих даних працівників установи, а й службової інформації. До останньої належать: підрозділ, де працює працівник, його посада, службові телефони й інша контактна інформація. Реєструється і просування працівника в установі: прийом на роботу, службові переміщення, відпустки та відрядження аж до звільнення.

Для аналізу кадрового складу за накопиченою інформацією про працівників будуються різноманітні звіти. У їх числі списки працівників установі, рух кадрів, статистика кадрів та ін. В звітності по кадровому складу реалізований облік працівників в розрізі категорій посад, а також використання довільних угруповань посад установи.

"1С: Зарплата і кадри бюджетної установи 8" підтримує ведення військового обліку відповідно до Федерального закону від 26 лютого 1997 р №31-ФЗ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Російській Федерації" і постановою Уряду РФ від 25 грудня 1998 № 1541 "про затвердження положення про військовий облік". У програмі формуються всі необхідні відомості для подання у військкомати.

Трудові відносини, кадрове діловодство

"1С: Зарплата і кадри бюджетної установи 8" підтримує ведення штатного розкладу установ з можливістю вказівки різних видів тарифних ставок, довільної кількості надбавок, додаткової інформації про штатні одиниці. За штатним розкладом формується вся необхідна звітність, в тому числі подання штатного розкладу у вигляді уніфікованої форми Т-3.

У програмі автоматизоване кадрове діловодство, включаючи заповнення уніфікованих друкованих форм: оформлення трудових договорів, прийом на роботу (форми Т-1 і Т-1а), кадрові переміщення працівників (форми Т-5 і Т-5а), звільнення з установи (форми Т -8 і Т-8а).

На підставі кадрових даних будується уніфікована форма Т-2, що містить в тому числі відомості про безперервне, загальний стаж і стаж на надбавку за вислугу років працівників установи.

Відповідно до затвердженого графіка відпусток установи заповнюється уніфікована форма Т-7 і формуються накази про надання відпустки працівникам (форми Т-6 і Т-6а).

Заплановані відрядження працівників реєструються в програмі, при цьому підготовляються накази про направлення працівників у відрядження (форми Т9 і Т9А), заповнюються посвідчення (форма Т-10) і службові завдання (форма Т-10а).

В рамках кадрового обліку військовослужбовців ведеться облік посад в розрізі військово-облікових спеціальностей (ВУС) і формування штату (штатного розкладу), звітність за штатним розкладом формується із зазначенням військово-облікової спеціальності. Документи кадрового обліку військовослужбовців виділені в окреме діловодство, надана можливість отримувати різні форми первинних документів, включаючи відомчі (МО, МВС, МНС).

персоніфікований облік

Ведення персоніфікованого обліку в програмі "1С: Зарплата і кадри бюджетної установи 8" відповідає наступним нормативним документам:

 • Федеральним законом від 1 квітня 1996р. №27-ФЗ "Про індивідуальному (персоніфікованому) обліку в системі обов'язкового пенсійного страхування";
 • Постановою Уряду РФ від 15марта 1997р. №318 "Про заходи щодо заснування індивідуального (персоніфікованого) обліку для цілей державного пенсійного страхування";
 • Постановою Правління ПФ РФ від 31липня 2006р. №192п "Про форми документів індивідуального (персоніфікованого) обліку в системі обов'язкового пенсійного страхування і інструкції по їх заповненню";
 • Постановою Правління ПФ РФ від 28іюля 2008р. №225п "Про затвердження форми заяви про добровільний вступ в правовідносини з обов'язкового пенсійного страхування з метою сплати додаткових страхових внесків на накопичувальну частину трудової пенсії, інструкції щодо його заповнення, а також формату представлення в територіальний орган Пенсійного фонду Російської Федерації заяви про добровільний вступ в правовідносини з обов'язкового пенсійного страхування з метою сплати додаткових страхових внесків на накопичувальну частину трудової пенсії в електронному вигляді (ф ормат даних) ".

Програма забезпечує автоматизоване заповнення і перевірку на відповідність вимогам ПФР регламентованих форм, що містять такі відомості про застрахованих осіб:

 • анкетні дані працівників - АДВ-1, АДВ-2и АДВ-3,
 • заяви про добровільний вступ в правовідносини з обов'язкового пенсійного страхування з метою сплати додаткових страхових внесків на накопичувальну частину трудової пенсії ДСВ-1,
 • відомості про стаж і страхові внески СЗВ-6, АДВ-6-2
 • відомості про стаж СЗВ-К.

Відомості для передачі в ПФР готуються як в друкованому, так і в електронному вигляді.

Автоматизація набору кадрів

"1С: Зарплата і кадри бюджетної установи 8" підтримує документування й автоматизацію процесу підбору і оцінки кандидатів. Програма забезпечує:

 • зберігання особистих даних про кандидатів,
 • зберігання матеріалів, які супроводжують процес роботи з кандидатом, починаючи від його резюме і до результатів анкетування,
 • підготовку зустрічей з кандидатами й реєстрацію ухвалених рішень аж до прийняття кандидата на роботу.

Ведення бази питань і відповідей для анкет дозволяє оперативно готувати і проводити анкетування кандидатів, а також співробітників установи.

Спеціалізований інструмент "Набір кадрів" надає можливості управління завданнями по роботі з кандидатами. Цей інструмент, в якому проводиться вся робота з кандидатами, може використовуватися в режимі "Робочого столу" як окремий АРМ. Набір кадрів ведеться або масово з використанням кадрового плану без обмеження термінів заповнення вакантних робочих місць, або по конкретним вакансіях - з урахуванням термінів заповнення вакансій, які визначаються при відкритті вакансії.

Вирахування регламентованих податків

"1С: Зарплата і кадри бюджетної установи 8" забезпечує вирахування регламентованих законодавством податків і страхових внесків з фонду оплати праці: податку на доходи фізичних осіб, страхових внесків до ПФР, ФОМС і ФСС на обов'язкове страхування, а також страхових внесків до ФСС на страхування від нещасних випадків і профзахворювань. Обчислення страхових внесків підтримується для всіх режимів оподаткування доходів установ, з урахуванням особливостей окремих відомств і використовуваних в деяких установах спеціальних податкових режимів - ССО і ЕНВД.

Включені в прикладне рішення аналітичні звіти надають можливість проведення повноцінного аналізу податкової бази в розрізі фізичних осіб - одержувачів доходів і видів розрахунку, а також нарахованих податків в розрізі фізичних осіб.

За результатами обліку доходів, сум обчислених податків і внесків формується регламентована звітність:

 • Регістр податкового обліку з ПДФО, довідки про доходи 2-ПДФО
 • Індивідуальні картки обліку по страхових внесках.

Звітність до органів Федеральної податкової служби (форми 2-ПДФО) можна також формувати в електронному вигляді.

регламентована звітність

В "1С: Зарплата і кадри бюджетної установи 8" автоматично формуються наступні регламентовані звіти для подання до органів ФНС і ФСС Росії:

 • Розрахунок по нарахованих і сплачених страхових внесках, Форма РСВ-1 ПФР
 • Розрахунок по нарахованих і сплачених страхових внесках, Форма-4 ФСС РФ
 • Відомості про середньооблікової чисельності працівників за попередній календарний рік,

З метою ефективної перевірки переданої звітності в регламентованих звітах підтримується можливість деталізації (розшифровки) показників.

Передбачено вивантаження регламентованої звітності для передачі в ПФР і ФСС в електронному вигляді.

Ведення обліку ДІЯЛЬНОСТІ декількох установ

За допомогою програми "1С: Зарплата і кадри бюджетної установи 8" можна вести кадровий облік і розрахунок зарплати декількох установ в централізованих бухгалтеріях в єдиній інформаційній базі з використанням єдиного переліку працівників усіх установ.

Сервісні возможности

Діагностика помилкових ситуацій

Діагностика таких помилкових ситуацій в кадровому обліку, як повторний прийом на основне місце роботи або прийом на основне місце роботи в два установі одночасно, не дозволить провести документи з некоректними даними.

При розрахунку зарплати виявляються повторні нарахування оплати за один і той же період часу (наприклад, при введенні послідовних лікарняних листів помилково введені пересічні періоди).

Виправлення розрахункових документів минулого періоду

У типовому рішенні передбачена проста і зрозуміла процедура виправлення, яку повинен виконати користувач при виявленні невірно проведеного документа "минулого" періоду. Невірний документ досить просто "виправити", нарахувавши правильні суми. У документах, що містять розрахунки декількох співробітників, пропонується можливість виправити розрахунки поточного співробітника, виправити весь документ відразу або додатково відібрати перелік співробітників, розрахунки яких слід виправити.

Пошук даних

У конфігурації реалізований повнотекстовий пошук за даними інформаційної бази. Пошук можна вести за кількома словами, з використанням пошукових операторів або по точній фразі.

Управління доступом до облікових даних

Реалізована можливість вводити обмеження на вхід до облікового запису окремих фізичних осіб і / або установ. Користувач з обмеженими правами доступу не може не тільки як-небудь змінити, але навіть прочитати закриті для нього дані.

Адміністрування роботи користувачів

Користувачам надана можливість самостійно налаштувати видачу запиту на підтвердження при виході з програми. Це дозволяє відмовитися від завершення роботи з програмою, якщо вікно програми було закрито випадково. Реалізовано попередження користувачів про динамічне оновлення конфігурації і примусове завершення роботи користувачів.

Робота з розподіленімі інформаційнімі базами

Для роботи з розподіленими інформаційними базами в конфігурацію включені плани обміну. Також доданий механізм "Автономне рішення", призначений для автоматизації обміну даними між інформаційними базами.

Автоматичне оновлення конфігурації

У конфігурацію включений помічник оновлення конфігурації, який дозволяє отримати інформацію про останні оновлення, розміщених на сайті підтримки користувачів в мережі Інтернет, і автоматично встановити виявлені оновлення. Якщо файл оновлення вже отримано, то помічник дозволяє провести оновлення з використанням файлу поставки поновлення (. Cfu) або файлу поставки конфігурації (. Cf) з будь-якого локального або мережевого каталогу.

Спільне використання з програмою "1С: Бухгалтерія державної установи 8"

Реалізована передача в програму "1С: Бухгалтерія державної установи 8" даних про відображення в обліку сум нарахованої заробітної плати і грошового забезпечення, а також відповідних податків і внесків.

Перенесення накопичених облікових даних з програми "1С: Зарплата і управління персоналом 8"

Починаючи з 2011 року, ведення обліку в державних (муніципальних) автономних установах регламентується наступними нормативними документами:

 • Наказ Мінфіну Росії від 01.12.2010 N 157н "Про затвердження Єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку для державних органів влади (державних органів), органів місцевого самоврядування, органів управління державними позабюджетними фондами, державних академій наук, державних (муніципальних) установ та Інструкції щодо його застосування ";
 • Наказ Мінфіну Росії від 23.12.2010 N 183н "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку автономних установ та Інструкції щодо його застосування";
 • Наказ Мінфіну РФ від 15.12.2010 N 173н "Про затвердження форм первинних облікових документів і регістрів бухгалтерського обліку, що застосовуються органами державної влади (державними органами), органами місцевого самоврядування, органами управління державними позабюджетними фондами, державними академіями наук, державними (муніципальними) установами та методичних вказівок щодо їх застосування ";
 • Наказ Мінфіну Росії від 25.03.2011 N 33н "Про затвердження Інструкції про порядок складання, подання річної, квартальної бухгалтерської звітності державних (муніципальних) бюджетних і автономних установ" та ін.

Для полегшення переходу на нові правила обліку до складу "1С: Зарплата і кадри бюджетної установи 8" включені кошти для переходу з програми "1С: Зарплата і управління персоналом 8".
При переході з програми "1С: Зарплата і управління персоналом 8" все накопичені дані для ведення кадрового обліку і розрахунку заробітної плати зберігаються.

Після перенесення даних з програми "1С: Зарплата і управління персоналом 8" необхідно тільки вказати джерела фінансування відповідно до облікової політики установи.

Дані з програми "1С: Зарплата і управління персоналом 8" переносяться в такому обсязі, щоб:

 • користувач міг без проблем розрахувати заробітну плату за наступний після переходу місяць,
 • за результатами розрахунків наступного після переходу місяці коректно формувалися розрахункові звіти,
 • за результатами розрахунків за рік, в якому відбувся перехід, коректно формувалася регламентована звітність,
 • за наявними даними коректно формувалися звіти кадрового обліку.

Таким чином, користувачі будуть продовжувати роботу в новій програмі.

Перенесення накопичених облікових даних з програми "1С: Зарплата і Кадри 7.7"

При переході з програми "1С: Зарплата і Кадри 7.7" всі накопичені дані для ведення кадрового обліку і розрахунку заробітної плати зберігаються, методика перенесення даних включена в поставку програми "1С: Зарплата і кадри бюджетної установи 8".

Дані з програми "1С: Зарплата і Кадри 7.7" переносяться в такому обсязі, щоб:

 • користувач міг без проблем розрахувати заробітну плату за наступний після переходу місяць,
 • за результатами розрахунків наступного після переходу місяці коректно формувалися розрахункові звіти,
 • за результатами розрахунків за рік, в якому відбувся перехід, коректно формувалася регламентована звітність,
 • за наявними даними коректно формувалися звіти кадрового обліку.

Таким чином, користувачі будуть продовжувати роботу в новій програмі.

Переваги в порівнянні з версією 7.7

В "1С: Зарплата і кадри бюджетної установи 8" реалізована можливість ведення обліку декількох установ в єдиній інформаційній базі. Установи можуть використовувати загальні списки фізичних осіб, класифікатори аналітичної інформації і т. Д.

"1С: Зарплата і кадри бюджетної установи 8" підтримує ковзаючі і індивідуальні графіки роботи, графіки скороченого робочого часу, реєстрацію даних фактичного використання робочого часу в формі так званих "табелів", а також погодинних невиходів.

Кадрова аналітична звітність в "1С: Зарплата і кадри бюджетної установи 8" включає звіти за довільними списками працівників, руху працівників і наочні діаграми відпусток, повноцінний військовий облік з формуванням необхідної звітності. Реалізовано всі уніфіковані форми по обліку праці, включаючи форми Т-7, Т-10, Т-10а.

В рамках персоніфікованого обліку ПФ РФ ведеться архів переданих в відділення ПФР відомостей. Після передачі даних в ПФР в будь-який момент, не виходячи з програми, можна побачити, які саме дані передавалися. Анкетні дані і дані про стаж співробітників при цьому не використовуються і можуть бути змінені.

На допомогу користувачам пропонується список завдань, які необхідно виконати на підставі аналізу даних, введених в інформаційну базу: нагадування про заплановане раніше кадровому переміщенні; необхідність перерахунку нарахувань або донарахування зарплати, наприклад, після скасування помилково введеного відхилення; введення документів-нарахувань на підставі кадрових документів; нарахування зарплати, розрахунок ЕСН і відображення зарплати в обліку для чергового місяця; нагадування про дні народження працівника.

Реалізовано розрахунок "першої половини місяця" з урахуванням введених на момент розрахунку даних про відхилення і про фактичний виробіток працівників з подальшим введенням на підставі платіжної відомості на виплату авансу.

При описі додаткових нарахувань і утримань користувачі можуть використовувати не тільки всі вбудовані алгоритми розрахунку, реалізовані в конфігурації, включаючи розрахунки за тарифними ставками, за середнім заробітком і ін., Але і довільні формули.

"1С: Зарплата і кадри бюджетної установи 8" містить засоби формування і управління поданням до наглядові органи регламентованої звітності. Зокрема, реалізовано автоматичне заповнення регламентованих форм 4-ФСС і 4а-ФСС - за даними обліку посібників і ЄСП, а також за даними про відображення нарахованих податків і внесків до регламентованому обліку.

Сучасний ергономічний інтерфейс "1С: Зарплата і кадри бюджетної установи 8" робить доступними сервісні можливості "1С: Підприємство 8" навіть для невеликих установ:

 • універсальні засоби роботи з друкарськими формами документів, можливість відправки документа по електронній пошті,
 • універсальна групова обробка довідників і документів,
 • підключення зовнішніх обробок і обмеження доступу до їх використання,
 • підключення додаткових друкованих форм в документах,
 • підключення додаткових обробників заповнення табличних частин документів,
 • установка дати заборони зміни даних,
 • засоби адміністрування користувачів в режимі "1С: Підприємство",
 • засоби розділення доступу до даних по робочих місцях (ролям) користувачів.

Переваги використання платформи "1С: Підприємство 8"

Прикладні рішення, розроблені на платформі "1С: Підприємство 8" , Відрізняє ергономічний інтерфейс, розвинені засоби побудови економічної і аналітичної звітності, принципово нові можливості аналізу і пошуку інформації, висока масштабованість і продуктивність, сучасні підходи до інтеграції, зручність адміністрування системи. Все це піднімає рішення для бюджетної сфери на новий рівень автоматизації.

"1С: Підприємство 8" підтримує роботу з різними СУБД - файловий режим, MS SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2.

Сервер "1С: Підприємство 8" може функціонувати як в середовищі MS Windows, так і в середовищі Linux. Це забезпечує можливість вибору при впровадженні архітектури, на якій буде працювати система, і можливість використання відкритого програмного забезпечення для роботи сервера і бази даних.

Ергономічний інтерфейс

Новий сучасний дизайн інтерфейсу забезпечує легкість освоєння прикладних рішень для початківців і високу швидкість роботи для досвідчених користувачів:

 • значне прискорення масового введення інформації завдяки функції введення по рядку і ефективному використанню клавіатури,
 • зручні засоби роботи з великими динамічними списками:
  • управління видимістю і порядком колонок,
  • настройка відбору і сортування,
  • друк списків;
 • максимальне використання доступного простору екрану для відображення інформації,
 • механізм стилів оформлення.

конфігурація

Типова конфігурація "Зарплата і кадри бюджетної установи" реалізує найбільш загальні схеми обліку і може використовуватися в більшості бюджетних установ. Для відображення специфіки обліку конкретної установи типову конфігурацію можна змінити. Програма "1С: Зарплата і кадри бюджетної установи 8" має режим запуску "Конфігуратор", який забезпечує:

 • налаштування системи на різні види обліку,
 • реалізацію будь-якої методології обліку,
 • організацію будь-яких довідників і документів довільної структури,
 • настройку зовнішнього вигляду форм введення інформації,
 • настройку поведінки і алгоритмів роботи системи в різних ситуаціях за допомогою вбудованої мови,
 • широкі оформлювальні можливості створення друкарських форм документів і звітів з використанням різних шрифтів, рамок, квітів, малюнків,
 • можливість наочного представлення інформації у вигляді діаграм,
 • швидка зміна конфігурації за допомогою візуальних засобів розробки.

масштабованість

Система "1С: Підприємство 8" забезпечує масштабованість прикладних рішень, починаючи від найпростіших до багатофункціональних. Програма "1С: Зарплата і кадри бюджетної установи 8" може використовуватися в наступних варіантах:

 • однокористувальницький - для невеликих установ або персонального використання,
 • файловий - для роботи багатьох користувачів, забезпечує простоту установки і експлуатації,
 • клієнт-серверний варіант роботи на основі трирівневої архітектури. Забезпечує надійне зберігання і ефективну обробку даних при одночасній роботі великої кількості користувачів.

Робота з територіально розподіленими інформаційними базами

 • необмежену кількість автономно працюючих інформаційних баз,
 • повна або часткова синхронізація даних,
 • довільній порядок и способ передачі змін.

Інтеграція з іншими системами

Програма "1С: Зарплата і кадри бюджетної установи 8" має широкі можливості взаємодії з іншими додатками і забезпечує:

 • завантаження курсу валют з Інтернету,
 • завантаження адресних класифікаторів,
 • обмін даними з іншими додатками через текстові файли, DBF-файли і XML-документи.

адміністрування

Програма "1С: Зарплата і кадри бюджетної установи 8" надає зручні інструменти для адміністрування:

 • настройку прав доступу користувачів на основі механізму ролей, призначення інтерфейсу і мови користувача,
 • настройку поділу доступу до даних по робочих місцях (ролям) користувачів,
 • журнал реєстрації дій користувачів і системних подій,
 • можливість вивантаження і завантаження інформаційної бази,
 • засоби установки і оновлення платформи і прикладних рішень.

Новости

также можем предложить:
печать бланков и прайс-листов | печать визитных карточек (визиток)
изготовление папок и меню | изготовление блокнотов
печать листовок

Связаться с менеджером для оформления заказа:
тел.: +38 (062) 349-56-15, 348-62-20
моб.: +38 (095) 811-22-62, +38 (093) 665-38-06,
+38 (067) 17 44 103
факс: +38 (062) 332-28-98
e-mail: [email protected]
г. Донецк, ул. Артема, 41

   2010 © Восток Маркетинг Яндекс.Метрика