Восток Маркетинг


Статьи

Курс Фінансовий аналіз організації. Практичний курс - Курси підвищення кваліфікації в Санкт-Петербурзі + Онлайн-трансляція (Вебінар)

 1. Короткий опис
 2. Дата і час проведення
 3. формат навчання
 4. Мета семінару / курсу
 5. особливості програми
 6. Для кого призначений
 7. Цей захід відноситься до тем

В ході навчання будуть представлені інструменти для проведення фінансового аналізу, що дозволить керівникам приймати обгрунтовані управлінські рішення.

 • Короткий опис

 • повна програма

 • викладачі

Місце проведення

м.Санкт-Петербург, бізнес-центр «Маріїнський», набережна річки Мийки, д. 58А, офіс 507, 5-й поверх. Всім учасникам надсилається детальна схема проїзду на семінар.
Показати на мапі

Іногороднім клієнтам надається допомога у бронюванні готелю на період проходження навчання.

Дата і час проведення

24-27 Июня 2019 з 10:00 до 17:00

формат навчання

Документ по закінченні навчання

Для учасників передбачено

Методичний матеріал, обіди, кава-паузи.

Екскурсійна програма по Санкт-Петербургу як необов'язкова частина.

Мета семінару / курсу

Вивчити методику розрахунку і аналізу показників бухгалтерської звітності підприємства, що відбиває його фінансове становище; навчитися аналізувати фінансову звітність підприємства; вивчити способи комплексного аналізу стану компанії.

особливості програми

Курс є практичним і заснований на вирішенні практичних завдань на базі реальних російських компаній.

В результаті навчання учасники:

 • навчаться проводити експрес-аналіз і комплексний аналіз фінансового стану підприємства,
 • освоять візуалізацію результатів аналізу,
 • за допомогою освоєних методик оцінити поточний стан і перспективи розвитку власного підприємства і підприємств - контрагентів,
 • отримають всі необхідні для повсякденної роботи нормативні документи, зразки і шаблони документації, інформаційно-довідкові матеріали.

Для кого призначений

Власників, генеральних, фінансових та комерційних директорів, директорів з розвитку і керуючих проектами, керівників фінансово-економічних служб.

Цей захід відноситься до тем

Офіційні документи Навчального центру

День 1.

Аналіз як управлінська функція.

 • Поняття і можливості фінансового аналізу
 • Використання фінансової звітності для цілей аналізу
 • Вибір техніки фінансового аналізу
 • Завдання аналізу фінансового стану з точки зору управління організацією
 • Практичне використання можливостей фінансового аналізу
 • Використання фінансової звітності для цілей аналізу
 • Види фінансового аналізу, горизонтальний і вертикальний аналіз
 • Практичне застосування принципів аналізу
 • Два підходу до аналізу фінансового стану підприємства
 • Пріоритетні напрямки аналізу для різних груп користувачів (власників, кредиторів, менеджерів та ін.)
 • Методи фінансового аналізу
 • Послідовність проведення фінансового аналізу
 • Специфіка проведення фінансового аналізу звітності російських підприємств
 • Проблема вибору оціночних показників
 • Практичний кейс «Використання результатів горизонтального вертикального аналізу при прийнятті управлінських рішень»

Експрес-аналіз і комплексний аналіз фінансового стану підприємства.

 • Схема експрес-аналізу підприємства: складання та практичне використання
 • Правила проведення експрес-аналізу
 • Схема проведення комплексного поглибленого аналізу
 • Призначення управлінського аналізу і особливості його проведення
 • Практичний кейс «Розробка схеми експрес - аналізу підприємства»

День 2.

Аналіз майнового потенціалу підприємства.

 • Аналіз структури майна: показники, оцінка, оптимізація
 • Ознаки "хорошого" балансу - використання методики для внутрішнього і зовнішнього аналізу
 • Сукупність критеріїв (внутрішніх і зовнішніх) оцінки незадовільної структури балансу
 • Значення аналізу структури капіталу
 • Цільова спрямованість оптимізації структури капіталу в балансі підприємства
 • Раціональна політика запозичення, ефект фінансового важеля
 • Рішення практичних завдань: горизонтальний, вертикальний, коефіцієнтний, трендовий аналіз, аналіз структурної динаміки майнового стану

Аналіз ліквідності і платоспроможності.

 • Поняття ліквідності і платоспроможності: економічний зміст, спільність і відмінність в термінології, застосування показників в оцінці фінансового стану
 • Абсолютні і відносні показники ліквідності: методика розрахунку та оцінки отриманих результатів, практичне використання при прийнятті управлінських рішень
 • Поточна платоспроможність
 • перспективна платоспроможність
 • Відносні показники ліквідності: коефіцієнтний аналіз
 • Рішення практичних завдань: Оцінка платоспроможності економічного партнера, вивчення ліквідності балансу. Класифікація активів підприємства за ступенем ліквідності і пасивів по терміновості платежу

День 3.

Аналіз і оцінка фінансової стійкості.

 • Фінансова стійкість підприємства: види, економічний зміст
 • Визначення типу фінансової стійкості, розрахунок абсолютних і відносних показників фінансової стійкості та трактування отриманих результатів
 • Трехфакторную модель фінансової стійкості
 • Відносні показники фінансової стійкості та їх аналіз
 • Особливості оцінки розмірів коефіцієнтів фінансової стійкості і прийняття управлінських рішень

Аналіз і оцінка ділової активності.

 • Прибуток як показник результативності
 • Використання звіту про прибутки і збитки в аналізі результативності
 • Горизонтальний і вертикальний аналіз звіту про прибутки і збитки
 • Розрахунок показників результативності та їх трактування
 • Показники прибутковості і рентабельності і їх використання в управлінні підприємством
 • Група показників прибутковості
 • Група показників рентабельності
 • Методи визначення умов беззбитковості продажів
 • Факторний аналіз рентабельності. модель Дюпона
 • Прийоми розрахунку точки беззбитковості, практичне використання для прийняття управлінських рішень
 • Валова маржа. Запас фінансової міцності
 • Практичне використання операційного аналізу в управлінні
 • Показники ефективності використання ресурсів: оцінка, використання в управлінні
 • Схема проведення аналізу оборотності з використанням періодів обороту
 • Аналіз періодів обороту до виручки від реалізації
 • Аналіз витратного циклу, кредитного циклу, чистого циклу
 • Поняття операційного і фінансового циклів
 • Розрахунок показників оборотності та розробка напрямків прискорення оборотності оборотних коштів організації

День 4.

Комплексний фінансовий аналіз та рання діагностика неспроможності підприємства.

 • Аналіз фінансового стану та його використання для розробки заходів щодо зміцнення фінансової стійкості
 • Положення комплексного аналізу
 • Поняттянеспроможності і абсолютної неплатоспроможності організації, період відновлення платоспроможності
 • Аналіз фінансової спроможності покупців: цілі, використання результатів для запобігання безнадійних боргів
 • Діагностика банкрутства підприємства: методики і підходи. Модель Е. Альтмана, рейтинг показників банкрутства по В. Бауера, система показників Бівера. ознаки банкрутства
 • процедури банкрутства
 • Формування висновків за результатами аналізу. Завдання аналітичної записки
 • В ході навчання будуть представлені інструменти для проведення фінансового аналізу, що дозволить керівникам приймати обгрунтовані управлінські рішення ЗАВОДІНА Алла Віталіївна

  Кандидат економічних наук, сертифікований регіональний менеджер, викладач в сфері управління інвестиційними проектами, інвестиційного аналізу, бізнес-планування, фінансового аналізу, оцінки вартості бізнесу.

  Дізнатися більше

  Сфера професійних інтересів:

  Займається підготовкою та перепідготовкою фахівців у сфері управління інвестиційними проектами, інвестиційного аналізу, бізнес-планування, фінансового аналізу, оцінки вартості бізнесу.

  Освіта:

  Кандидат економічних наук (Санкт-Петербурзька державна інженерно-економічна академія (ІНЖЕКОН)

  Сертифікований регіональний менеджер ВЕБ.РФ,

  Московська школа управління Сколково,

  Програма «Оцінка вартості підприємства (бізнесу)» (Санкт-Петербурзький державний економічний університет).

  Досвід роботи:

  Директор консалтингової компанії «Агентство інвестиційного і фінансового консалтингу» (ІП Заводіна А.В.), інвестиційний і фінансовий консультант, керівник проектів: бізнес-планування, бізнес-консалтинг, фінансовий аналіз діяльності компанії, фінансовий інжиніринг, побудова системи бюджетування компанії, підготовка заявок на отримання бюджетного, кредитного фінансування інвестиційних проектів, на отримання заходів підтримки державних інститутів розвитку, підбір персоналу, навчання.


  ), інвестиційний і фінансовий консультант, керівник проектів: бізнес-планування, бізнес-консалтинг, фінансовий аналіз діяльності компанії, фінансовий інжиніринг, побудова системи бюджетування компанії, підготовка заявок на отримання бюджетного, кредитного фінансування інвестиційних проектів, на отримання заходів підтримки державних інститутів розвитку, підбір персоналу, навчання

 • ГЕРМАН Любов Анатоліївна

  Кандидат економічних наук, генеральний директор консалтингової компанії «WinB-consult» (Санкт-Петербург), практикуючий консультант. Напрями діяльності: економічний аутсорсинг, навчання, консультації з питань фінансового та економічного аналізу, бюджетування, управління витратами тощо.

  Дізнатися більше

  Сфера професійних інтересів:

  Ведучий і розробник семінарів з питань фінансового та економічного аналізу, управління витратами, ціноутворення. Досвід реалізації кількох проектів в галузі охорони здоров'я, в тому числі: Розробка бюджетної моделі і системи управлінського обліку для мережі клінік; Аналіз кон'юнктури ринку та оцінка ємності потенційних ринків для комерційної клініки; Моніторинг фінансово-економічного стану клініки (з метою оцінки потенціалу зростання ринкової вартості).

  Освіта і кваліфікація:

  • Санкт-Петербурзький державний університет, економічний факультет. Кваліфікація: економіст.
  • Кандидат економічних наук (Санкт-Петербурзький державний університет).
  • Доцент (Санкт-Петербурзький державний інженерно-економічний університет).

Види знижок Розмір знижки * При заповненні заявки на навчання на сайті 6% Одноразово участю двох і більше співробітників в одному заході 7% Програма для постійних клієнтів
У залік йде історія відвідувань починаючи з 01.01.2018 року і діє до 31.12.2019 року 2-5 відвідування будь-якого співробітника компанії
(1-й партнерський рівень) 7% 6-10 відвідування будь-якого співробітника компанії
(2-й партнерський рівень) 10% з 11 відвідування будь-якого співробітника компанії
(3-й партнерський рівень) 15%

* Знижки не підсумовуються.


 • Задорожіна О.В., Головний менеджер, Азіатсько-Тихоокеанський Банк (АТБ Банк) ПАТ

 • Тонких А.Ю., Заступник керівника управління, Азіатсько-Тихоокеанський Банк (АТБ Банк) ПАТ

 • Максанова Н.К., Начальник фінансово-економічного відділу, Сетл Сіті ТОВ

 • Сидорович Т.Ю., Провідний аналітик, Азіатсько-Тихоокеанський Банк (АТБ Банк) ПАТ

 • Услугіна Т.С., Головний бухгалтер, Міаком СПб ТОВ

 • Золотова І.В., Головний спеціаліст відділу спеціальних проектів, ТОВ "Газпром Енергохолдинг"

 • Петухова А.Н., Старший фахівець, АТ «Система-Лізинг»

 • Федорова Ю.А., Економіст, ТОВ «Ютекс Ру»

 • Алексєєва В.А., Провідний спеціаліст, ПАТ АКБ «АК БАРС»

 • Ульянова А.С., Головний спеціаліст фінансово-економічного відділу, ТОВ «Сибірська Інтернет Компанія»

 • Слєпньова О.Б., Заступник генерального директора з фінансових питань, ВАТ "Солігалічского вапняний комбінат"

 • Нигматзянова Е.І., Економіст, ТОВ «Керуюча компанія« Татнефть-Нафтохім »

 • Слєпньова О.Б., Заступник генерального директора з фінансових питань, ВАТ "Солігалічского вапняний комбінат"

 • Егоренкова Т.В., Головний економіст, АТ «Ведучий проектно-вишукувальний та науково-дослідний інститут промислової технології»

 • Понкрашіна О.Г., Керівник напрямку бюджетування управління економіки, АТ «Територіальна генеруюча компанія № 11»

 • Кузнецов П.О., Викладач, Державний інститут економіки, фінансів, права і технологій

 • Шакірова Н.І., Зам. начальника відділу фінансового планування та аналізу (ОФПіА), ВАТ «Мережева компанія»

 • Кузовков Е.В., В.о. директора підприємства, Муніципальне підприємство «Автотранс»

 • Підгірна Л.Ю., Директор департаменту внутрішнього аудиту, Публічне акціонерне товариство міжміського та міжнародного електричного зв'язку «Ростелеком»

 • Сотникова Є.В., Фінансовий директор, ТОВ фірма «ТОРЕС»

 • Мащіцкая О.С., Начальник відділу звітності, ЗАТ "Білорусько-Швейцарський банк"

 • Шерстюк А.О., Заступник головного бухгалтера, ТОВ "ЛКМ-МАРКЕТИНГ"

Додати відгук

Додати відгук

Артикул: СП06466

Вартість участі:

34 300 .-

32 242 .-

При реєстрації на сайті

ПДВ не обкладається

Артикул: СП07171

Онлайн трансляція:

27 400 .-

25 756 .-

При реєстрації на сайті

ПДВ не обкладається


Пн-Пт з 9 до 19 Мск

зараз не працюємо

Новости

также можем предложить:
печать бланков и прайс-листов | печать визитных карточек (визиток)
изготовление папок и меню | изготовление блокнотов
печать листовок

Связаться с менеджером для оформления заказа:
тел.: +38 (062) 349-56-15, 348-62-20
моб.: +38 (095) 811-22-62, +38 (093) 665-38-06,
+38 (067) 17 44 103
факс: +38 (062) 332-28-98
e-mail: [email protected]
г. Донецк, ул. Артема, 41

   2010 © Восток Маркетинг Яндекс.Метрика