Восток Маркетинг


Статьи

Практика реалізації факторного методу аналізу - технології планування в «Budget-Plan Express»

 1. Призначення факторного аналізу
 2. Види факторного аналізу
 3. Доцільність застосування факторного аналізу
 4. Завдання факторного аналізу
 5. факторні моделі
 6. Практика реалізації факторного методу аналізу
 7. багатовимірне рішення
 8. Основні методи. Достоїнства і недоліки

Олег Мостовий
(Генеральний директор ТОВ «Стратегика-Лайн»).

Призначення факторного аналізу

Кожен результуючий показник залежить від численних факторів. Чим детальніше розглядається вплив факторів на величину показника, тим точніше результати аналізу та оцінка якості прийнятого рішення. У деяких ситуаціях, без глибокого і всебічного вивчення прямого впливу факторів можна зробити обґрунтовані висновки про результати діяльності компанії.

Факторний аналіз - визначення впливу факторів на результат - є одним з найсильніших методичних рішень в аналізі господарської діяльності підприємств для прийняття рішень. Для керівників - додатковий аргумент, додатковий "кут зору".

Однак на практиці він застосовується рідко в силу декількох причин:


  1) реалізація цього методу вимагає деяких зусиль і специфічного інструменту (програмного продукту);
  2) у компаній є інші «вічні» першочергові завдання.

Ще краще, якщо факторний метод аналізу (як в нашому випадку) «вбудований» в фінансову модель, а не є абстрактним додатком.

Види факторного аналізу

Розрізняють два основних види факторного аналізу - детермінований і стохастичний. Суть стохастичного методу - вимірювання впливу стохастичних залежностей з невизначеними і приблизними факторами. Стохастичний метод доцільно застосовувати для економічних досліджень з неповною (ймовірнісної) кореляцією: наприклад, для завдань маркетингу. Тому, кажучи про факторному аналізі, тут мова піде про детерминированном аналізі.

Доцільність застосування факторного аналізу

Як відомо, аналізувати можна все і до безкінечності. Доцільно на першому етапі реалізувати аналіз за відхиленнями, а там де це необхідно і виправдано - застосувати факторний метод аналізу. У багатьох випадках простого аналізу за відхиленнями досить, щоб зрозуміти, що відхилення «критичний», і коли зовсім не обов'язково знати ступінь його впливу.

Завдання факторного аналізу

Історія факторного аналізу починається з 1919 року, коли вперше була запропонована детермінована модель Дюпона (The DuPont System of Analysis) для розрахунку коефіцієнта рентабельності сукупного капіталу (ROA).

Факторний метод аналізу часто використовується для оцінки впливу кількості, ціни, номенклатури - на виручку, а також - для аналізу структури маржинальної прибутку, собівартості, коефіцієнтних показників, в методиці визначення величин резервів, в балансовому методі і для інших завдань. Для можливості аналізу необхідна умова: наявність жорсткого зв'язку між факторами. У загальному вигляді вона може бути представлена:

  Υ = ƒ (χ1χ2 ... χi), де Υ - результативний ознака; χi - фактори впливу

факторні моделі

Розрізняють чотири типи детермінованих моделей:

 1. Адитивні моделі мають вигляд: Υ = Σχi = χ1 + χ2 + ... + χi
 2. Мультиплікативні моделі представлені формулою: Υ = Πχi = χ1χ2 ... χi
 3. Кратні моделі: Υ = χ1 / χ2
 4. Змішані моделі: представляють комбінації формул

У детермінованому аналізі використовуються різні методи вимірювання впливу факторів:

 1. ланцюгової підстановки;
 2. абсолютних різниць;
 3. відносних різниць;
 4. індексний;
 5. пропорційного розподілу;
 6. інтегральний;
 7. логарифмический.

У перших чотирьох методах використовується прийом елімінування (послідовного виключення факторів, що впливають). Більш універсальними (з точки зору використання в моделях) є інтегральний метод і метод ланцюгових підстановок. А найточнішими - інтегральний і логарифмічний методи.


Практика реалізації факторного методу аналізу

Також, моделі можуть бути простими і каскадних, прямого (від загального до конкретного) і зворотного (вивчення причинно-наслідкових зв'язків) дії, статичні і динамічні, ретроспективні і прогнозні - в залежності від цілей аналізу. Використовуються прийоми перетворення формул: подовження факторної системи, формального розкладання, розширення і скорочення факторних моделей. Для складних структур на першому етапі описується модель факторів.

Приклад детермінованою структурно-логічної моделі

Не тільки з метою встановлення наявності або відсутності причинно-наслідкових зв'язків, напрямків зв'язку, а й для того щоб показати логіку впливу факторів: як фактори прямо і побічно впливають один на одного.


багатовимірне рішення

Можуть бути побудовані сегментні моделі (що важливо для рішень управлінського обліку), це дає можливість отримати факторну модель по різних зрізах: ЦФО, регіонах, продуктів ... в залежності від того, як сегментована модель. Графічна візуалізація дозволяє використовувати в повній мірі можливості аналізу, "провалюючись" через графіки до нижнього рівня даних.

Приклад 2-х факторної моделі

Δ χiу = ƒ (χ1, χ0 ... χ0) -ƒ (χ1, χ1 ... χ0)

Метод ланцюгових підстановок Показник / фактори (%) Січ Лют березня кві тра червень липень сер вер жов лис гру Відхилення від виручки -11,3 -55,28 2,49 -1,27 5,7 28,12 5,0 0, 0 35,9 39,76 9,95 20,55 Відхилення за ціною -1,44 -0,62 -2,39 -7,08 0,66 9,81 0,0 0,0 8,72 4,82 -2,26 4,82 Відхилення за кількістю -10,0 -55,0 5,0 6,25 5,0 16,67 5,0 0,0 25,0 33,33 12,5 15,0 Вплив ціни (%) 11,48 0,5 -100,5 591,25 12,23 40,72 0,0 100,0 30,35 16,17 -25,6 27,0 Вплив кількості (%) 88,52 99 , 5 200,5 -491,25 87,77 59,28 100,0 0,0 69,65 83,83 125,6 73,0

Δƒχ = Δχу0 + ½ΔχΔу; Δƒу = Δуχ0 + ½ΔχΔу

Інтегральний метод Вплив ціни (%) 12,12 0,81 -98,1 573,86 11,94 37,82 0,0 100,0 27,32 14,15 -24,18 25,24 Вплив кількості (%) 87,88 99,19 198,1 -473,86 88,06 62,18 100,0 0,0 72,68 85,85 124,18 74,76 Похибка методу підстановок (в порівнянні з інтегральним) Похибка ціни (% ) 94,74 62,07 102,44 103,03 102,44 107,69 102,44 100,0 111,11 114,29 105,88 106,98 Порешность кількості (%) 100,73 100,31 101, 21 103,67 99,67 95,32 100,0 0,0 95,82 97,65 101,15 97,65

Основні методи. Достоїнства і недоліки

Елімінування має ряд істотних недоліків:

 1. Порядок показників в розрахунках повинен бути строго визначений: потрібно стежити за тим, щоб на першому місці стояли кількісні, потім - якісні показники, а також - за чисельним порядком показника. Інакше результат буде невірно розрахований.
 2. Недостатня точність розрахунків.
 3. У багатофакторних моделях або з маленькими значеннями факторів, що впливають може не дати результатів (це видно вже на етапі елімінування).

У деяких випадках, застосування елімінування не дає рішення.

Висновки. Інтегральний і логарифмічний методи позбавлені недоліків методів з використанням елімінування і є найбільш точними, але використовуються не у всіх моделях: не можна використовувати в адитивних моделях, а логарифмічний метод можна використовувати тільки в мультиплікативних моделях. Тому, мабуть, краще використовувати інтегральний або логарифмічний методи, а в адитивних моделях - будь-який з методів з використанням елімінування.


Напишіть або задайте питання.
Поділитися:

Новости

также можем предложить:
печать бланков и прайс-листов | печать визитных карточек (визиток)
изготовление папок и меню | изготовление блокнотов
печать листовок

Связаться с менеджером для оформления заказа:
тел.: +38 (062) 349-56-15, 348-62-20
моб.: +38 (095) 811-22-62, +38 (093) 665-38-06,
+38 (067) 17 44 103
факс: +38 (062) 332-28-98
e-mail: [email protected]
г. Донецк, ул. Артема, 41

   2010 © Восток Маркетинг Яндекс.Метрика