Восток Маркетинг


Статьи

Асортимент аптеки: групи товарів, методи ABC, XYZ аналізу

 1. Методи аналізу попиту, продажів асортименту аптеки по групах товарів
 2. Правило 20/80, або закон Парето
 3. Графік АВС-аналізу
 4. XYZ-аналіз
 5. Поділ препаратів на групи за швидкістю обороту товарних позицій

Асортимент аптечного підприємства повинен відповідати запитам всіх відвідувачів як в момент формування або коригування, так і протягом усього часу функціонування аптеки або аптечного пункту. Для його формування необхідно використовувати методи аналізу попиту і продажів.

Асортимент аптечного підприємства повинен відповідати запитам всіх відвідувачів як в момент формування або коригування, так і протягом усього часу функціонування аптеки або аптечного пункту. Для його формування необхідно використовувати методи аналізу попиту і продажів.

Методи аналізу попиту, продажів асортименту аптеки по групах товарів

АВС-аналіз

Найчастіше використовують АВС-аналіз, який передбачає поділ об'єктів дослідження за обраною ознакою на три групи: А, В, С Найчастіше використовують АВС-аналіз, який передбачає поділ об'єктів дослідження за обраною ознакою на три групи: А, В, С.

Якщо обраний показник - обсяг продажів, то товари групи:

 • А - це препарати, які вносять істотний внесок в цей обсяг;
 • В - значний внесок;
 • З - незначний вклад.

Зазвичай для аптечного підприємства характерно наступне процентне співвідношення:

75% від загального обсягу продажів і приблизно 20% асортименту аптеки 20% обсягу продажів і близько 30% асортименту близько 50% позицій асортименту, які приносять всього 5% обсягу продажів

Правило 20/80, або закон Парето

В основі АВС-аналізу лежить так зване правило 20/80, або закон Парето (по імені економіста Вільфредо Парето, який відкрив це співвідношення). Сутність правила полягає в тому, що для досягнення 80% результату потрібно тільки 20% витрачених зусиль. Відповідно інші 80% зусиль йдуть на досягнення лише 20% результату.

Графік АВС-аналізу

У кожного аптечного підприємства свої особливості, тому обрані кордону груп (75, 20 і 5%) не єдиний можливий варіант У кожного аптечного підприємства свої особливості, тому обрані кордону груп (75, 20 і 5%) не єдиний можливий варіант. Визначаючи обсяг продажів для АВС-аналізу в грошовому еквіваленті, вимірюють попит на кожну одиницю найменувань товарного запасу.

Існують і інші підходи до проведення АВС-аналізу, наприклад, в якості аналізованого параметра може бути обраний дохід від реалізації.

Якщо є сумніви, як визначити межі груп, які ЛЗ віднести до тієї чи іншої групи, необхідно побудувати графік Парето, використовуючи два ключові критерії:

 1. Частка в асортименті.
 2. Частка в уже згадуваному параметрі.

Аналізуючи цей графік і відстежуючи точки, в яких відбуваються різкі перепади значень досліджуваного критерію, можна чітко зрозуміти, як саме слід визначити межі груп А, В, С.

Проведення АВС-аналізу доцільно не тільки при плануванні товарного запасу по кожній позиції асортименту, але і при вивченні продажів окремих фармакологічних груп. При цьому, якщо група має високий пріоритет в асортименті аптечного підприємства, АВС-аналіз дозволить відстежити «провальні» позиції в цій групі, подумати про пошук альтернатив. Якщо ж вся фармакологічна група є «провальною», то аналіз дозволить виявити ходові позиції. Можливо, товарний запас доцільно формувати тільки на ці препарати даної групи, а решта стоїть і зовсім виключити з асортименту.

XYZ-аналіз

Ще один вид аналізу, який передбачає поділ товару на три групи, - XYZ-аналіз. На відміну від АВС-аналізу, який розглядає попит на продукцію в розрізі його абсолютного обсягу (в грошовому чи натуральному вираженні), XYZ-аналіз дозволяє оцінити характер попиту, зокрема, відповісти на питання:

 • як часто купується продукція;
 • наскільки рівномірно відбувається реалізація.

Обсяги потреби в ЛЗ обумовлені:

 1. чисельністю споживачів;
 2. рівнем і структурою захворюваності в тому чи іншому регіоні (або в ЛПУ) і багатьма іншими факторами.

При цьому, чим менше рівномірний попит на продукцію, тим складніше спрогнозувати його величину, отже, складніше визначити необхідний рівень товарного запасу на підприємстві.

Доцільно проводити XYZ-аналіз спільно з аналізом ABC для асортиментних позицій по всій лінійці товарів, а також всередині окремих фармакологічних груп.

Для проведення XYZ-аналізу асортимент групується в залежності від значень коефіцієнта варіації, що визначає стабільність продажів кожного препарату.

Позиції з мінімальним коефіцієнтом варіації - препарати, попит на які найбільш рівномірний і передбачуваний. Як правило, включає препарати сезонного попиту. Складають препарати з найбільшими значеннями коефіцієнта варіації: позиції, попит на які передбачити неможливо, товари з нерегулярним попитом.

Коефіцієнт варіації характеризує відносну міру відхилення виміряних значень від середньоарифметичного. Чим більше значення коефіцієнта варіації, тим більший розкид і менша рівномірність досліджуваних значень. Якщо коефіцієнт варіації менше 10%, то мінливість варіаційного ряду прийнято вважати незначною, від 10 до 20% - середньої, 20-33% - значною. Якщо коефіцієнт варіації перевищує 33%, це говорить про неоднорідність інформації та необхідності виключення найбільших і найменших значень.

XYZ-аналіз можливий на будь-якому автоматизованому аптечному підприємстві. Розрахунки легко провести, використовуючи стандартні функції програмних продуктів, наприклад Excel.

Поділ препаратів на групи за швидкістю обороту товарних позицій

Інший підхід до проведення XYZ-аналізу - поділ препаратів на групи відповідно до швидкості обороту товарних позицій Інший підхід до проведення XYZ-аналізу - поділ препаратів на групи відповідно до швидкості обороту товарних позицій.

В цьому випадку групу:

 • X складуть позиції з максимальною швидкістю;
 • Y - середній;
 • Z - з мінімальною швидкістю обороту.

Цей варіант XYZ-аналізу дозволяє оцінити, з якою швидкістю гроші, вкладені у формування товарного запасу тих чи інших позицій, приносять дохід.

Накладення XYZ-аналізу на аналіз АВС дозволяє найбільш ефективно формувати товарний запас аптечного підприємства.

 1. перший допомагає оцінити рівномірність попиту і потреба в створенні «страхового» запасу або мінімального «стандарту».
 2. Другий - визначити ступінь важливості постійної наявності позиції в асортименті підприємства.

Таким чином, об'єднання результатів даних видів аналізу дозволяє прийняти економічно обгрунтовані рішення з питань вибору джерел фінансування і формування асортименту в умовах обмежених ресурсів. А саме: які кошти використовувати при формуванні товарного запасу - власні або позикові.

Новости

также можем предложить:
печать бланков и прайс-листов | печать визитных карточек (визиток)
изготовление папок и меню | изготовление блокнотов
печать листовок

Связаться с менеджером для оформления заказа:
тел.: +38 (062) 349-56-15, 348-62-20
моб.: +38 (095) 811-22-62, +38 (093) 665-38-06,
+38 (067) 17 44 103
факс: +38 (062) 332-28-98
e-mail: [email protected]
г. Донецк, ул. Артема, 41

   2010 © Восток Маркетинг Яндекс.Метрика