Восток Маркетинг


Статьи

Проведення інструктажів з охорони праці - ОХОРОНА ПРАЦІ

 1. Проведення інструктажів з охорони праці
 2. Проведення інструктажів з охорони праці
 3. Проведення інструктажів з охорони праці

Проведення інструктажів з охорони праці

Вступний інструктаж з охорони праці проводиться з усіма, хто приймається на роботу незалежно від їх освіти, стажу роботи за даною професією чи посадою, з тимчасовими працівниками, відрядженими, учнями і студентами, які прибули на виробниче навчання або практику.

Вступний інструктаж на підприємствах проводить інженер з охорони праці або особа, на яку наказом роботодавця покладено ці обов'язки. Для проведення вступного інструктажу розробляються програма і інструкція, які затверджуються роботодавцем.

Про проведення вступного інструктажу робиться запис у журналі реєстрації вступного інструктажу з обов'язковим підписом інструктували та особи, яка інструктує, а також в документи про прийом на роботу.

Від подальших інструктажів на робочому місці звільняються особи, які не пов'язані з обслуговуванням, випробуванням, налагодженням обладнання та інструментом. Складається Перелік професій і посад працівників, звільнених від інструктажів на робочому місці, який затверджується роботодавцем.

Первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці проводиться до початку роботи керівником підрозділу або за його дорученням майстром:

 • З усіма вступниками на роботу в підрозділ, включаючи працівників, які виконують роботу на умовах трудового договору, укладеного на термін до двох місяців або на період виконання сезонних робіт, у вільний від основної роботи час (сумісники), а також на дому (надомники) з використанням матеріалів, інструментів і механізмів, що виділяються роботодавцем або придбаних ними за свій рахунок.
 • З працівниками організації, переведеними в установленому порядку з іншого структурного підрозділу, або працівниками, яким доручається виконання нової для них роботи.
 • З відрядженими працівниками сторонніх організацій, які навчаються освітніх установ відповідних рівнів, що проходять виробничу практику (практичні заняття), і іншими особами, які беруть участь у виробничій діяльності організації.

Первинний інструктаж з охорони праці проводиться за розробленими і затвердженими програмами інструктажу на робочому місці з використанням інструкцій з охорони праці з метою отримання конкретних знань для безпечного виконання виробничого завдання.

Програма інструктажу передбачає:

 • Загальне ознайомлення з технологічним процесом на даній ділянці роботи.
 • Ознайомлення з пристроєм устаткування, а також з небезпечними зонами обладнання та їх огорожами.
 • Порядок підготовки до праці (перевірка справності обладнання, пускових приладів, заземлюючих пристроїв, інструменту, пристосувань).
 • Порядок застосування запобіжних пристроїв.
 • Вимоги до спецодягу, спецвзуття та іншими засобами індивідуального захисту.
 • Випадки виробничого травматизму та їх причини.
 • Вимоги безпеки до електроустаткування, освітлювальних приладів.
 • Правила безпеки при виконанні робіт спільно декількома робочими.
 • Заходи надання першої допомоги при нещасних випадках, особисту гігієну робочого.
 • Відповідальність робітників за порушення правил безпеки купа.

Первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці проводить безпосередній керівник робіт (майстер, інструктор виробничого навчання, викладач). Даний інструктаж проводиться з кожним працівником індивідуально з показом безпечних прийомів праці.

Новоприйнятий працівник проходить стажування від 2 до 14 змін під наглядом керівника підрозділу (майстра) або досвідченого працівника. Потім керівник підрозділу перевіряє роботу новоприйнятого працівника і як засвоєні вимоги інструкції з охорони праці та здійснює допуск до самостійної роботи (ставить свій підпис в журналі інструктажів).

Про проведення первинного інструктажу на робочому місці, стажування і про допуск до роботи працівник, який проводив інструктаж, робить запис в журналі реєстрації інструктажу на робочому місці і в особистій картці з обов'язковим підписом інструктували та особи, яка інструктує.

Повторний інструктаж з охорони праці проходять всі робітники, незалежно від кваліфікації, освіти, стажу, характеру виконуваної роботи не рідше одного разу в 6 місяців.

З робітниками обслуговуючими обладнання підвищеної небезпеки повторний інструктаж проводять не рідше одного разу на 3 місяці.

Підприємствами, організаціями за погодженням з профспілковими комітетами і відповідними місцевими органами державного нагляду для деяких категорій працівників може бути встановлений триваліший (до одного року) термін проведення повторного інструктажу.

Повторний інструктаж проводить безпосередній керівник робіт (майстер, інструктор виробничого навчання, викладач).

Повторний інструктаж проводять за програмами, розробленими для проведення первинного інструктажу на робочому місці з метою перевірки і підвищення рівня знань правил та інструкцій з охорони праці індивідуально або з групою працівників однієї професії, бригади.

Про проведення повторного інструктажу працівник, який проводив інструктаж, робить запис в журналі реєстрації інструктажу і в особистій картці з обов'язковим підписом інструктували та особи, яка інструктує.

Позаплановий інструктаж з охорони праці проводять:

 • При введенні в дію нових або перероблених стандартів, правил, інструкцій з охорони праці.
 • При зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, пристосувань і інструмента, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на безпеку праці.
 • При порушенні працівниками вимог охорони праці, якщо ці порушення створили реальну загрозу настання тяжких наслідків (нещасний випадок на виробництві, аварія і т.п.).
 • На вимогу посадових осіб органів державного нагляду і контролю.
 • При перервах в роботі: для робіт зі шкідливими і (або) небезпечними умовами більше 30 календарних днів, а для решти робіт - понад 2 місяців;
 • За рішенням роботодавця (або уповноваженої ним особи).

Позаплановий інструктаж проводить безпосередній керівник робіт (майстер, інструктор виробничого навчання, викладач).

Про проведення позапланового інструктажу працівник, який проводив інструктаж, робить запис в журналі реєстрації інструктажу і в особистій картці з обов'язковим підписом інструктували та особи, яка інструктує. При реєстрації позапланового інструктажу вказують причину його проведення.

Цільовий інструктаж з охорони праці проводять:

 • При виконанні разових робіт, не пов'язаних з прямими обов'язками за фахом (навантаження, вивантаження, прибирання території, разові роботи поза цехом підприємства і т.п.)
 • При ліквідації наслідків аварій, стихійних лих і катастроф, виконання робіт на які оформляється наряд-допуск, дозвіл та інші документи.
 • При проведенні екскурсій на підприємстві.
 • При організації масових заходів з учнями (екскурсії, походи, спортивні змагання та ін.).

Цільовий інструктаж проводить безпосередній керівник робіт (майстер, інструктор виробничого навчання, викладач).

Цільовий інструктаж з працівниками, які проводять роботи по наряду-допуску, дозволу, фіксується в наряді-допуску або іншому документу, що дозволяє проведення робіт.

Інструктажі на робочому місці завершуються перевіркою знань шляхом усного опитування або за допомогою технічних засобів навчання, а також перевіркою набутих навичок безпечних способів роботи. Знання перевіряє працівник, який проводив інструктаж.

Особи, які показали в результаті перевірки незадовільні знання, до практичних занять або самостійної роботи не допускаються і зобов'язані знову пройти інструктаж.

Постанова Мінпраці РФ і Міносвіти РФ від 13.01.2003 N 1/29

Порядок навчання з охорони праці і перевірки знань вимог охорони праці працівників організацій

П-1-29.pdf

Adobe Acrobat Document 349.8 KB

Проведення інструктажів з охорони праці

Вступний інструктаж з охорони праці проводиться з усіма, хто приймається на роботу незалежно від їх освіти, стажу роботи за даною професією чи посадою, з тимчасовими працівниками, відрядженими, учнями і студентами, які прибули на виробниче навчання або практику.

Вступний інструктаж на підприємствах проводить інженер з охорони праці або особа, на яку наказом роботодавця покладено ці обов'язки. Для проведення вступного інструктажу розробляються програма і інструкція, які затверджуються роботодавцем.

Про проведення вступного інструктажу робиться запис у журналі реєстрації вступного інструктажу з обов'язковим підписом інструктували та особи, яка інструктує, а також в документи про прийом на роботу.

Від подальших інструктажів на робочому місці звільняються особи, які не пов'язані з обслуговуванням, випробуванням, налагодженням обладнання та інструментом. Складається Перелік професій і посад працівників, звільнених від інструктажів на робочому місці, який затверджується роботодавцем.

Первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці проводиться до початку роботи керівником підрозділу або за його дорученням майстром:

 • З усіма вступниками на роботу в підрозділ, включаючи працівників, які виконують роботу на умовах трудового договору, укладеного на термін до двох місяців або на період виконання сезонних робіт, у вільний від основної роботи час (сумісники), а також на дому (надомники) з використанням матеріалів, інструментів і механізмів, що виділяються роботодавцем або придбаних ними за свій рахунок.
 • З працівниками організації, переведеними в установленому порядку з іншого структурного підрозділу, або працівниками, яким доручається виконання нової для них роботи.
 • З відрядженими працівниками сторонніх організацій, які навчаються освітніх установ відповідних рівнів, що проходять виробничу практику (практичні заняття), і іншими особами, які беруть участь у виробничій діяльності організації.

Первинний інструктаж з охорони праці проводиться за розробленими і затвердженими програмами інструктажу на робочому місці з використанням інструкцій з охорони праці з метою отримання конкретних знань для безпечного виконання виробничого завдання.

Програма інструктажу передбачає:

 • Загальне ознайомлення з технологічним процесом на даній ділянці роботи.
 • Ознайомлення з пристроєм устаткування, а також з небезпечними зонами обладнання та їх огорожами.
 • Порядок підготовки до праці (перевірка справності обладнання, пускових приладів, заземлюючих пристроїв, інструменту, пристосувань).
 • Порядок застосування запобіжних пристроїв.
 • Вимоги до спецодягу, спецвзуття та іншими засобами індивідуального захисту.
 • Випадки виробничого травматизму та їх причини.
 • Вимоги безпеки до електроустаткування, освітлювальних приладів.
 • Правила безпеки при виконанні робіт спільно декількома робочими.
 • Заходи надання першої допомоги при нещасних випадках, особисту гігієну робочого.
 • Відповідальність робітників за порушення правил безпеки купа.

Первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці проводить безпосередній керівник робіт (майстер, інструктор виробничого навчання, викладач). Даний інструктаж проводиться з кожним працівником індивідуально з показом безпечних прийомів праці.

Новоприйнятий працівник проходить стажування від 2 до 14 змін під наглядом керівника підрозділу (майстра) або досвідченого працівника. Потім керівник підрозділу перевіряє роботу новоприйнятого працівника і як засвоєні вимоги інструкції з охорони праці та здійснює допуск до самостійної роботи (ставить свій підпис в журналі інструктажів).

Про проведення первинного інструктажу на робочому місці, стажування і про допуск до роботи працівник, який проводив інструктаж, робить запис в журналі реєстрації інструктажу на робочому місці і в особистій картці з обов'язковим підписом інструктували та особи, яка інструктує.

Повторний інструктаж з охорони праці проходять всі робітники, незалежно від кваліфікації, освіти, стажу, характеру виконуваної роботи не рідше одного разу в 6 місяців.

З робітниками обслуговуючими обладнання підвищеної небезпеки повторний інструктаж проводять не рідше одного разу на 3 місяці.

Підприємствами, організаціями за погодженням з профспілковими комітетами і відповідними місцевими органами державного нагляду для деяких категорій працівників може бути встановлений триваліший (до одного року) термін проведення повторного інструктажу.

Повторний інструктаж проводить безпосередній керівник робіт (майстер, інструктор виробничого навчання, викладач).

Повторний інструктаж проводять за програмами, розробленими для проведення первинного інструктажу на робочому місці з метою перевірки і підвищення рівня знань правил та інструкцій з охорони праці індивідуально або з групою працівників однієї професії, бригади.

Про проведення повторного інструктажу працівник, який проводив інструктаж, робить запис в журналі реєстрації інструктажу і в особистій картці з обов'язковим підписом інструктували та особи, яка інструктує.

Позаплановий інструктаж з охорони праці проводять:

 • При введенні в дію нових або перероблених стандартів, правил, інструкцій з охорони праці.
 • При зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, пристосувань і інструмента, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на безпеку праці.
 • При порушенні працівниками вимог охорони праці, якщо ці порушення створили реальну загрозу настання тяжких наслідків (нещасний випадок на виробництві, аварія і т.п.).
 • На вимогу посадових осіб органів державного нагляду і контролю.
 • При перервах в роботі: для робіт зі шкідливими і (або) небезпечними умовами більше 30 календарних днів, а для решти робіт - понад 2 місяців;
 • За рішенням роботодавця (або уповноваженої ним особи).

Позаплановий інструктаж проводить безпосередній керівник робіт (майстер, інструктор виробничого навчання, викладач).

Про проведення позапланового інструктажу працівник, який проводив інструктаж, робить запис в журналі реєстрації інструктажу і в особистій картці з обов'язковим підписом інструктували та особи, яка інструктує. При реєстрації позапланового інструктажу вказують причину його проведення.

Цільовий інструктаж з охорони праці проводять:

 • При виконанні разових робіт, не пов'язаних з прямими обов'язками за фахом (навантаження, вивантаження, прибирання території, разові роботи поза цехом підприємства і т.п.)
 • При ліквідації наслідків аварій, стихійних лих і катастроф, виконання робіт на які оформляється наряд-допуск, дозвіл та інші документи.
 • При проведенні екскурсій на підприємстві.
 • При організації масових заходів з учнями (екскурсії, походи, спортивні змагання та ін.).

Цільовий інструктаж проводить безпосередній керівник робіт (майстер, інструктор виробничого навчання, викладач).

Цільовий інструктаж з працівниками, які проводять роботи по наряду-допуску, дозволу, фіксується в наряді-допуску або іншому документу, що дозволяє проведення робіт.

Інструктажі на робочому місці завершуються перевіркою знань шляхом усного опитування або за допомогою технічних засобів навчання, а також перевіркою набутих навичок безпечних способів роботи. Знання перевіряє працівник, який проводив інструктаж.

Особи, які показали в результаті перевірки незадовільні знання, до практичних занять або самостійної роботи не допускаються і зобов'язані знову пройти інструктаж.

Постанова Мінпраці РФ і Міносвіти РФ від 13.01.2003 N 1/29

Порядок навчання з охорони праці і перевірки знань вимог охорони праці працівників організацій

П-1-29.pdf

Adobe Acrobat Document 349.8 KB

Проведення інструктажів з охорони праці

Вступний інструктаж з охорони праці проводиться з усіма, хто приймається на роботу незалежно від їх освіти, стажу роботи за даною професією чи посадою, з тимчасовими працівниками, відрядженими, учнями і студентами, які прибули на виробниче навчання або практику.

Вступний інструктаж на підприємствах проводить інженер з охорони праці або особа, на яку наказом роботодавця покладено ці обов'язки. Для проведення вступного інструктажу розробляються програма і інструкція, які затверджуються роботодавцем.

Про проведення вступного інструктажу робиться запис у журналі реєстрації вступного інструктажу з обов'язковим підписом інструктували та особи, яка інструктує, а також в документи про прийом на роботу.

Від подальших інструктажів на робочому місці звільняються особи, які не пов'язані з обслуговуванням, випробуванням, налагодженням обладнання та інструментом. Складається Перелік професій і посад працівників, звільнених від інструктажів на робочому місці, який затверджується роботодавцем.

Первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці проводиться до початку роботи керівником підрозділу або за його дорученням майстром:

 • З усіма вступниками на роботу в підрозділ, включаючи працівників, які виконують роботу на умовах трудового договору, укладеного на термін до двох місяців або на період виконання сезонних робіт, у вільний від основної роботи час (сумісники), а також на дому (надомники) з використанням матеріалів, інструментів і механізмів, що виділяються роботодавцем або придбаних ними за свій рахунок.
 • З працівниками організації, переведеними в установленому порядку з іншого структурного підрозділу, або працівниками, яким доручається виконання нової для них роботи.
 • З відрядженими працівниками сторонніх організацій, які навчаються освітніх установ відповідних рівнів, що проходять виробничу практику (практичні заняття), і іншими особами, які беруть участь у виробничій діяльності організації.

Первинний інструктаж з охорони праці проводиться за розробленими і затвердженими програмами інструктажу на робочому місці з використанням інструкцій з охорони праці з метою отримання конкретних знань для безпечного виконання виробничого завдання.

Програма інструктажу передбачає:

 • Загальне ознайомлення з технологічним процесом на даній ділянці роботи.
 • Ознайомлення з пристроєм устаткування, а також з небезпечними зонами обладнання та їх огорожами.
 • Порядок підготовки до праці (перевірка справності обладнання, пускових приладів, заземлюючих пристроїв, інструменту, пристосувань).
 • Порядок застосування запобіжних пристроїв.
 • Вимоги до спецодягу, спецвзуття та іншими засобами індивідуального захисту.
 • Випадки виробничого травматизму та їх причини.
 • Вимоги безпеки до електроустаткування, освітлювальних приладів.
 • Правила безпеки при виконанні робіт спільно декількома робочими.
 • Заходи надання першої допомоги при нещасних випадках, особисту гігієну робочого.
 • Відповідальність робітників за порушення правил безпеки купа.

Первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці проводить безпосередній керівник робіт (майстер, інструктор виробничого навчання, викладач). Даний інструктаж проводиться з кожним працівником індивідуально з показом безпечних прийомів праці.

Новоприйнятий працівник проходить стажування від 2 до 14 змін під наглядом керівника підрозділу (майстра) або досвідченого працівника. Потім керівник підрозділу перевіряє роботу новоприйнятого працівника і як засвоєні вимоги інструкції з охорони праці та здійснює допуск до самостійної роботи (ставить свій підпис в журналі інструктажів).

Про проведення первинного інструктажу на робочому місці, стажування і про допуск до роботи працівник, який проводив інструктаж, робить запис в журналі реєстрації інструктажу на робочому місці і в особистій картці з обов'язковим підписом інструктували та особи, яка інструктує.

Повторний інструктаж з охорони праці проходять всі робітники, незалежно від кваліфікації, освіти, стажу, характеру виконуваної роботи не рідше одного разу в 6 місяців.

З робітниками обслуговуючими обладнання підвищеної небезпеки повторний інструктаж проводять не рідше одного разу на 3 місяці.

Підприємствами, організаціями за погодженням з профспілковими комітетами і відповідними місцевими органами державного нагляду для деяких категорій працівників може бути встановлений триваліший (до одного року) термін проведення повторного інструктажу.

Повторний інструктаж проводить безпосередній керівник робіт (майстер, інструктор виробничого навчання, викладач).

Повторний інструктаж проводять за програмами, розробленими для проведення первинного інструктажу на робочому місці з метою перевірки і підвищення рівня знань правил та інструкцій з охорони праці індивідуально або з групою працівників однієї професії, бригади.

Про проведення повторного інструктажу працівник, який проводив інструктаж, робить запис в журналі реєстрації інструктажу і в особистій картці з обов'язковим підписом інструктували та особи, яка інструктує.

Позаплановий інструктаж з охорони праці проводять:

 • При введенні в дію нових або перероблених стандартів, правил, інструкцій з охорони праці.
 • При зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, пристосувань і інструмента, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на безпеку праці.
 • При порушенні працівниками вимог охорони праці, якщо ці порушення створили реальну загрозу настання тяжких наслідків (нещасний випадок на виробництві, аварія і т.п.).
 • На вимогу посадових осіб органів державного нагляду і контролю.
 • При перервах в роботі: для робіт зі шкідливими і (або) небезпечними умовами більше 30 календарних днів, а для решти робіт - понад 2 місяців;
 • За рішенням роботодавця (або уповноваженої ним особи).

Позаплановий інструктаж проводить безпосередній керівник робіт (майстер, інструктор виробничого навчання, викладач).

Про проведення позапланового інструктажу працівник, який проводив інструктаж, робить запис в журналі реєстрації інструктажу і в особистій картці з обов'язковим підписом інструктували та особи, яка інструктує. При реєстрації позапланового інструктажу вказують причину його проведення.

Цільовий інструктаж з охорони праці проводять:

 • При виконанні разових робіт, не пов'язаних з прямими обов'язками за фахом (навантаження, вивантаження, прибирання території, разові роботи поза цехом підприємства і т.п.)
 • При ліквідації наслідків аварій, стихійних лих і катастроф, виконання робіт на які оформляється наряд-допуск, дозвіл та інші документи.
 • При проведенні екскурсій на підприємстві.
 • При організації масових заходів з учнями (екскурсії, походи, спортивні змагання та ін.).

Цільовий інструктаж проводить безпосередній керівник робіт (майстер, інструктор виробничого навчання, викладач).

Цільовий інструктаж з працівниками, які проводять роботи по наряду-допуску, дозволу, фіксується в наряді-допуску або іншому документу, що дозволяє проведення робіт.

Інструктажі на робочому місці завершуються перевіркою знань шляхом усного опитування або за допомогою технічних засобів навчання, а також перевіркою набутих навичок безпечних способів роботи. Знання перевіряє працівник, який проводив інструктаж.

Особи, які показали в результаті перевірки незадовільні знання, до практичних занять або самостійної роботи не допускаються і зобов'язані знову пройти інструктаж.

Постанова Мінпраці РФ і Міносвіти РФ від 13.01.2003 N 1/29

Порядок навчання з охорони праці і перевірки знань вимог охорони праці працівників організацій

П-1-29.pdf

Adobe Acrobat Document 349.8 KB

Новости

также можем предложить:
печать бланков и прайс-листов | печать визитных карточек (визиток)
изготовление папок и меню | изготовление блокнотов
печать листовок

Связаться с менеджером для оформления заказа:
тел.: +38 (062) 349-56-15, 348-62-20
моб.: +38 (095) 811-22-62, +38 (093) 665-38-06,
+38 (067) 17 44 103
факс: +38 (062) 332-28-98
e-mail: [email protected]
г. Донецк, ул. Артема, 41

   2010 © Восток Маркетинг Яндекс.Метрика