Восток Маркетинг


Статьи

Рецесія закінчилася. Що далі?

 1. Таблиця 1. Основні показники російської і світової економіки в 2014-2021 роках
 2. Розвинені країни майже відновилися після кризи 2008 року
 3. Досягнення інфляцією стійко низьких рівнів може привести до структурних змін на ринку праці
 4. Малюнок 1. Під час кризи 2008-2009 років сплеск безробіття на одиницю спаду ВВП був менше в країнах...
 5. Малюнок 2. Величина «фонової» інфляції перед кризою позитивно корелювала з мінливістю реальної заробітної...
 6. Реалізація всіх економічних реформ не почнеться одночасно після 2018 року
 7. Таблиця 2. Економічні реформи, можливі після 2018 року
 • Економічне зростання в Росії в середньостроковій перспективі буде ближче до темпів розвинених, ніж країн, що розвиваються. Про закінчення рецесії говорять як малий позитивне зростання ВВП, так і ступінь використання факторів виробництва. У найближчі роки основним джерелом зростання буде зміна продуктивності праці. Іншими факторами можуть стати стримуючий вплив демографічної ситуації, стійке зниження інфляції і процентних ставок. Навіть при високих цінах на нафту потенційне зростання ВВП Росії в найближчі п'ять років обмежений 1-1,5%. Незважаючи на об'єктивно низьку інфляцію і позитивне зростання економіки, реальні доходи населення за підсумками 2017 року можуть показати малу негативну динаміку.
 • Досягнення інфляцією стійко низьких рівнів може привести до меншої ефективності ринку праці. Зростання споживчих цін підвищує гнучкість реальної заробітної плати: роботодавці мають можливість адаптуватися до нових зовнішніх умов, не змінюючи суму винагороди в трудових договорах. Стабільне зниження середніх темпів інфляції може обмежити гнучкість споживчих цін і заробітної плати. У зв'язку з цим можливе підвищення природного рівня безробіття і виникнення стимулів до більш широкому поширенню професійних спілок та інших колективних форм захисту інтересів працівників.
 • Реальні процентні ставки залишаться позитивними на всьому горизонті прогнозу.
  З точки зору економічного зростання вони будуть стримувати вимушений фіскальний стимул, зменшуючи як обсяги інвестицій, здійснюваних за рахунок позикових коштів, так і кінцеве споживання.
 • Кількість реформ, відкладених на 2019 рік, велике, але частина з них, ймовірно, буде реалізовуватися не з 2019 по 2020 рік, а пізніше. Успішність реформ залежить від їх сприйняття суспільством, а їх велика кількість, незважаючи на очікувані позитивні ефекти від реалізації, може асоціюватися з ростом регулятивної навантаження.
 • Оновлення прогнозу на 2017-2020 роки торкнулося в основному динаміки видобутку сировини і перспектив податкової системи після 2018 року. Доповнюючи прогноз від вересня 2016 року, ми також припускаємо, що ціни на світовому нафтовому ринку підвищаться, а інфляція за рахунок більш жорсткої грошово-кредитної політики швидше досягне цільового рівня Банку Росії. Перспективи світового зростання переглянуті трохи вгору.
 • Прогноз підготовлений відповідно до Спільними принципами прогнозування соціально-економічних показників АКРА .

  Таблиця 1. Основні показники російської і світової економіки
  в 2014-2021 роках

  1 Методологія Світового банку
  2 У новій методології Росстату, заснованої на СНС-2008 (з урахуванням перегляду в лютому 2016 року).
  3 Приріст індексу фізичного обсягу (для корекції використаний дефлятор інвестицій).
  4 У новій методології (з урахуванням введення класифікатора ОКПД2 і ОКВЕД2).
  5 Без урахування операцій з валютою в рамках нового бюджетного правила.
  Джерело: Росстат, Банк Росії, Казначейство РФ, Мінфін РФ, Всесвітній банк, національні статагентства, розрахунки АКРА

  Розвинені країни майже відновилися після кризи 2008 року

  Див. Аналітичний коментар АКРА «Що буде з процентними ставками в США в 2017 і 2018 роках» від 24 січня 2017 року.

  У найближчі роки розвинені країни будуть згортати програми монетарного стимулювання: в 2017-2018 роках більшість цілей буде вже досягнуто. За нашою оцінкою, в поточному році ФРС США може чотири рази підвищити облікову ставку, а до кінця
  2018 го - початку 2019 го довести її до 3%. При цьому темп збільшення, ймовірно, буде прямо залежати від виконання новим президентом країни передвиборчих обіцянок (зміна бюджетної політики). Зростання ставок буде відбуватися і в єврозоні, але з лагом рік або більше. На відміну від американського, ринок праці в єврозоні, незважаючи на те що ризики для економічного зростання значно знизилися, а безробіття має явний спадний тренд, все ще в істотно гіршому стані, ніж в 2007 році. Стійке зростання базової інфляції в країнах єврозони може стати сигналом до підвищення ставок монетарної політики.

  В Японії подібне може статися вже в кінці року, якщо «перегрів» на ринку праці призведе до підвищення зарплат і позитивно вплине на споживчі ціни. Поступове зростання ставок на ринках розвинених країн за інших рівних умов підвищить привабливість інвестицій в їх економіки і може створити зміцнює тиск на їх валюти в порівнянні з валютами країн, що розвиваються.

  Китай на горизонті прогнозу, ймовірно, пройде через цикл підвищених ставок, викликаний необхідністю стримати дуже швидке зростання кредитування останніх років, сильно випереджає темпи зростання економіки. Втім, самі темпи економічного зростання виявляться нижче, ніж в середньому протягом останнього десятиліття, в тому числі в результаті розпочатого зниження чисельності працездатного населення. Згадані тенденції в сукупності, ймовірно, приведуть і до більш низького зросту світової економіки, який також буде стримувати підвищення цін на сировинні товари. Більш важливими факторами можуть виявитися динаміка пропозиції на ринку сировинних товарів і перспективи посилення протекціонізму в світовій торгівлі: попит сповільнюється, конкуренція за ринки збуту загострюється.

  Див. Аналітичний коментар АКРА «Перспективи обнадіюють» від 30 січня 2017 року.

  Для ринку нафти основним довгостроковим ціновим орієнтиром залишиться собівартість видобутку сланцевої нафти в США. У найближчі роки собівартість буде зростати в результаті підвищення попиту на обладнання та послуги в сфері нафтовидобутку, а також внаслідок загального прискорення інфляції в США. Динаміка світової економіки підтримає попит на нафту, який буде додавати близько 1,2% в рік, що як мінімум компенсує зростаюча пропозиція. Найбільш високі темпи зростання видобутку будуть спостерігатися в США за рахунок збільшення виробництва сланцевої нафти, а також видобутку на шельфі Мексиканської затоки. При цьому темпи зростання видобутку в світі на традиційних родовищах поза ОПЕК будуть помірними (недостатній рівень інвестицій з 2015 по 2016 роки). Що стосується ОПЕК, то навіть у разі відмови від продовження угоди про заморожування видобутку на друге півріччя поточного року імовірне повернення до системи квот на видобуток, що стане стримуючим фактором зростання видобутку картелю.

  Досягнення інфляцією стійко низьких рівнів може привести до структурних змін на ринку праці

  Реальна заробітна плата - заробітна плата, скоригована з урахуванням інфляції, т. Е. Виражена в цінах базового року.

  Країни ОЕСР до початку 2017 роки так і не вийшли на середній докризовий рівень безробіття. У Росії це сталося вже в середині 2012 року. Криза ж 2015-2016 років взагалі не супроводжувався відчутним падінням зайнятості. Висока гнучкість реальної заробітної плати - один з основних чинників, що забезпечують ефективність ринку праці в Росії: низький рівень безробіття, її малі і нетривалі сплески за часів рецесій 6.

  6 Див. Механізми російського ринку праці, під ред. Е. Т. Гурвича, Є. С. Вакуленко, Справа, 2016

  У 2009 році середня реальна заробітна плата в Росії впала на 3,5%, в 2015 році -
  на 9,3%.

  Основні причини такої гнучкості - інститути і висока інфляція. Трудове законодавство забезпечує досить високий рівень захисту трудових прав працівника, а мобільність робочої сили невелика. При цьому в середньому на ринку велика частка нефіксованим частини оплати праці. Держава відіграє значиму роль у створенні робочих місць. Друга причина - відносно висока інфляція. Протягом 2000-х років саме висока інфляція дозволяла роботодавцю, не змінюючи суму винагороди в трудовому договорі, через рік отримувати на 10-15% нижчі в реальному вираженні витрати на працю. Така можливість особливо важлива для роботодавця в момент падіння попиту на продукцію або раптового зростання інших статей витрат (в тому числі якщо згадана ситуація супроводжується рецесією в економіці, але дозволяє оптимізувати витрати на робочу силу) і під час відсутності криз.

  Природне безробіття - безробіття, яке спостерігається навіть в стані рівноваги на основних ринках.

  причини:
  - необхідність витратити деякий час на пошук робочого місця (фрикційне безробіття), навіть якщо такі місця існують на ринку праці;
  - прогрес, який призводить до розбіжностей кваліфікації працівників і вимог роботодавця (структурне безробіття).

  Більш низька і стійка інфляція не обов'язково означає менші сплески інфляції в моменти рецесії і шоків на ринку праці, особливо якщо вони викликані ефектом перенесення валютного курсу (характерно, наприклад, для експортерів сировини). Тому досягнення низької мети щодо інфляції автоматично не можна пов'язати зі зменшенням гнучкості реальної заробітної плати. Разом з тим можливість існування такого ефекту, по-перше, не суперечить досвіду кризи 2008-2009 років (див. Малюнок 2), а по-друге, відзначалася в емпіричних дослідженнях на основі даних окремих країн 7 і в міждержавних порівняннях 8 до 2008 року . Якщо спостерігаються закономірності застосовні до нашої країни, в результаті можливого досягнення інфляцією цільового рівня гнучкість реальної заробітної плати в Росії може знизитися, а природна безробіття і величина її кризових сплесків - вирости (див. Малюнок 1).

  При цьому можуть виникнути стимули до більш широкому поширенню професійних спілок та інших колективних форм захисту інтересів працівників, а також до розширення державних програм зі страхування безробіття та підтримки зайнятості (допомоги, перенавчання і т. Д.). Більша реальне значення повинні будуть грати контрциклічні стимулюючі заходи економічної політики. Крім того, інститути ринку праці, такі як частка виплат, які залежать від результатів компанії і співробітника, здатні компенсувати зменшення гнучкості.

  7 Див., Наприклад, Karras, Georgios, Low Inflation vs. Stable Inflation: Evidence from the UK, 1688-2009, (November 2015). Scottish Journal of Political Economy, Vol. 62, Issue 5, С. 505-517, 2015

  8 Див. Michael T. Kiley, 2007 Is Moderate-to-High Inflation Inherently Unstable? International Journal of Central Banking, vol. 3 (2)

  Малюнок 1. Під час кризи 2008-2009 років сплеск безробіття на одиницю спаду ВВП був менше в країнах з більш високою «фонової» інфляцією

  Джерело: Світовий банк, розрахунки АКРА

  Малюнок 2. Величина «фонової» інфляції перед кризою позитивно корелювала з мінливістю реальної заробітної плати в результаті кризи

  Джерело: Світовий банк, розрахунки АКРА

  Реалізація всіх економічних реформ не почнеться одночасно після 2018 року

  Подовження електорального циклу і рецесія відклали прийняття багатьох рішень на 2019 рік. Шість обговорюваних економічних реформ - ненафтогазовий податковий маневр, лібералізація ринку тепла, введення системи ІПК (індивідуальний пенсійний капітал) і її об'єднання з ОПС (обов'язкове пенсійне страхування), підвищення пенсійного віку, зміна структури і обсягу внесків комерційних банків в АСВ, зміна системи ОСАГО ( лібералізація ринку) - потребують детального вивчення бόльшую частина населення країни і для забезпечення успіху вимагають свідомого прийняття нових правил гри
  (Див. Таблицю 2). Незважаючи на очікувані в довгостроковому періоді об'єктивно позитивні ефекти, реформи в момент початку проведення можуть асоціюватися з ростом регулятивної навантаження, що потенційно знижує їх успішність. Тому ймовірність одночасної реалізації всіх обговорюваних законодавчих нововведень невелика. Найбільш високим пріоритетом реалізації на даний момент, за оцінками АКРА, мають ненафтогазовий податковий маневр і введення системи ІПК, що ми і закладаємо в прогноз на 2019-2021 роки. Інші реформи, можливо, будуть здійснюватися ближче до 2021 року або за горизонтом прогнозу.

  Таблиця 2. Економічні реформи, можливі після 2018 року

  Джерело: розрахунки АКРА

  Економічне зростання в Росії буде ближче до темпів розвинених, ніж країн, що розвиваються

  Верхня оцінка потенціалу економічного зростання:
  1,5 п. П. =

  (+0,3 п. П. Разово, потім 0 п. П.)

  Потенційний щорічний приріст ВВП Росії обмежений 1,5%, що підтверджується аналізом можливих джерел економічного зростання:

  1) Залучення в економічну діяльність випали потужностей і людей, що стали безробітними в результаті економічного спаду, для задоволення знову виниклий попит ( «циклічний» зростання).

  Остання рецесія в Росії не була в повній мірі циклічною - вільних трудових ресурсів, як і незавантажених потужностей, зараз вже майже немає. Безробіття знаходиться на історично низькому рівні (5,5%), а завантаження потужностей в промисловості (68%) близька до наблюдавшемуся максимуму. Потенціалом для більш повного використання ресурсів є по суті лише бюджет робочого часу: частка людей, офіційно працюють неповний робочий час з ініціативи роботодавця, на 22% перевищує середній докризовий рівень. Але навіть з урахуванням тіньової зайнятості їх чисельність в абсолютному вираженні мала (менше 1% зайнятих), тому потенціал впливу на економічне зростання становить лише близько 0,3 п. П., Причому разово.

  +0,2 п. П.

  2) Зростання обсягу доступних основних факторів виробництва: землі, викопних ресурсів, праці, капіталу (екстенсивне зростання).

  Інвестиції, здійснені в нафтогазовому секторі на початку 2010-х років, забезпечать потенціал зростання видобутку до початку 2020-х. Сумарно за рахунок галузей нафто-, газо- та вугледобування зростання фізичних обсягів видобутку може скласти близько 0,8% річних на горизонті до 2020 року, або +0,2 п. П. ВВП.

  -0,4 п. П.

  У найближчі п'ять років - навіть з урахуванням збільшення частки працюючих людей старше пенсійного віку і міграційного нетто-притоку - чисельність працездатного населення скоротиться на 2-2,5%. Приплив мігрантів буде стримуватися порівняно дешевим рублем і подібними негативними демографічними тенденціями на всьому пострадянському просторі. Підсумковий внесок в економічне зростання складе близько -0,4 п. П. Щорічно.

  +0,8 п. П.

  Динаміка доступного виробничого капіталу в несировинних галузях буде частково визначатися інвестиціями першої половини 2010-х і інвестиційним спадом 2015-2016 років. Так, наприклад, раніше здійснені інвестиції забезпечили зростання виробництва в АПК та імпортозаміщення. Приріст обсягів капіталу за їх рахунок вже вичерпаний. Щодо низькі карбованцеві витрати будуть стимулювати інвестиції в основний капітал в галузях, де можливий несировинних експорт або імпортозаміщення, але при цьому їх же буде стримувати подорожчав інвестиційний імпорт. Сумарний внесок зростання обсягів доступного капіталу в економічне зростання може скласти до 0,8 п. П. Щорічно.

  +0,9 п. П.

  3) Використання нових технологій, зміна структури економіки на користь більш капіталомістких галузей, підвищення продуктивності праці за рахунок навчання (інтенсивний ріст).

  У Росії чинники інтенсивності, або сукупна факторна продуктивність (TFP 9), в період з 1989 по 2016 рік у середньому забезпечували 0,9 п. П. Щорічного зростання ВВП 10, що близько до максимуму серед країн Європи, можна порівняти з США і вище, ніж в Японії 11. Оскільки технологічного прориву не очікується, було б занадто оптимістично розраховувати на більш високий внесок в найближчі годи12. Можливості державної політики в цій галузі, якщо й існують, то позначаться з істотним лагом по відношенню до початку будь-яких програм і, ймовірно, за горизонтом прогнозу.

  9 Total Factor Productivity (англ.)
  10 Див., Наприклад, Ентов Р. М., Луговий О. В. Тенденції економічного зростання в Росії після 1998 року. Економіка Росії Оксфордський збірник. під ред. М. Алексєєва, Ш. Вебер, Видавництво Інституту Гайдара, 2015
  11 OECD Compendium of Productivity Indicators 2016
  12 0,9 п. П. - це дійсно верхня оцінка для Росії на найближчі роки: у форсованому і помірно-оптимістичному варіантах довгострокового прогнозу МЕР до 2030 року внесок сукупної факторної продуктивності становив 0,9-1,0 п. П. На рік .

Kiley, 2007 Is Moderate-to-High Inflation Inherently Unstable?

Новости

также можем предложить:
печать бланков и прайс-листов | печать визитных карточек (визиток)
изготовление папок и меню | изготовление блокнотов
печать листовок

Связаться с менеджером для оформления заказа:
тел.: +38 (062) 349-56-15, 348-62-20
моб.: +38 (095) 811-22-62, +38 (093) 665-38-06,
+38 (067) 17 44 103
факс: +38 (062) 332-28-98
e-mail: [email protected]
г. Донецк, ул. Артема, 41

   2010 © Восток Маркетинг Яндекс.Метрика