Восток Маркетинг


Статьи

Головне про бланках організацій

 1. Що є бланком
 2. витяг
 3. витяг
 4. Вимоги до бланків
 5. різновиди бланків
 6. витяг
 7. ПРИКЛАД 1
 8. ПРИКЛАД 2
 9. ПРИКЛАД 3
 10. ПРИКЛАД 4
 11. ПРИКЛАД 5
 12. Розробка, затвердження та введення в дію бланків
 13. ПРИКЛАД 6
 14. Облік і зберігання бланків
 15. ПРИКЛАД 7

З бланками документів, що складаються всередині організації, ми маємо справу досить часто, будь то оформлення листів, наказів, розпоряджень або безлічі інших документів, складати які - наш обов'язок. У цій статті ми пояснимо, що таке бланк, які бувають бланки, а потім розглянемо, як їх стверджують, враховують і зберігають.

Що є бланком

Сьогодні в різних організаціях можна побачити безліч варіантів бланків, серед яких неважко загубитися: це російськомовні бланки і двомовні (оформлені російською та іноземною мовами), бланки з немислимими логотипами та іншими подібними позначеннями і без таких, бланки з великою кількістю довідкової інформації про організацію або з повним її відсутністю, кольорові і чорно-білі ...

Тим часом в сучасному діловодстві поняття «бланк» досить точно визначається в державних стандартах та інших документах, що складають основу діяльності діловодів і документознавців.

Визначення бланка документа міститься у відомому нам ГОСТ Р 51141-98 «Діловодство і архівна справа. Терміни та визначення":

витяг

з ГОСТ Р 51141-98

2.2. діловодство

2.2.1. документування

[...]

44) бланк документа: набір реквізитів, що ідентифікують автора офіційного письмового документа

[...]

Таке ж визначення наводиться в розділі 2 «Термінологія» Методичних рекомендацій щодо впровадження ГОСТ Р 6.30-2003 [1] , Але далі мається доповнення:

витяг

з Методичних рекомендацій щодо впровадження ГОСТ Р 6.30-2003

5. Розробка стандартних бланків

5.1. [...]

Бланк являє собою аркуш паперу стандартного формату, на якому різними технічними засобами нанесені реквізити, що містять постійну для даного виду документа інформацію, включаючи постійні частини тексту. Це можуть бути назва виду документа, назва організації, всілякі символи і інша, постійна для даної групи документів інформація, що включає постійні (трафаретні) частини тексту.

[...]

У п. 5.2 Методичних рекомендацій щодо впровадження ГОСТ Р 6.30-2003 вказується, що в бланк документа обов'язково включаються реквізити, що ідентифікують автора письмового документа: офіційна назва організації - автора документа, її відомча приналежність і організаційно-правове становище, юридичний (фактичний) адреса або назва населеного пункту, в якому розміщується керівний орган організації. Крім того, до складу бланка входять також графічні позначки, призначені для розміщення обов'язкових реквізитів документів, які будуть виготовлятися на бланках.

З вищевикладеного випливає, що набір реквізитів для бланків документів може бути різним - головне, щоб вони ідентифікували організацію, що видає той чи інший документ. Таким чином, кожна організація самостійно визначає, якими мають бути бланки складаються в ній документів.

Зверніть увагу! Відповідно до п. 5.2 Методичних рекомендацій щодо впровадження ГОСТ Р 6.30-2003 поняття бланка повною мірою стосується тільки до письмових паперовим документам, так як правила запису інформації і її розміщення на машинних носіях принципово інші. Разом з тим при автоматизації ДОУ (документаційного забезпечення управління) практикується створення машинних шаблонів або уніфікованих бланків (електронних форм), використання або заповнення яких дозволяє створювати юридично повноцінні документи, що відповідають сучасним правилам і чинним паперовим формам.

Вимоги до бланків

Законодавство не містить вимог до бланків документів, а також не передбачає обов'язку складання документів виключно на бланках. Наприклад, для таких поширених організаційно-правових форм комерційних організацій, як акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, унітарні підприємства, в законі передбачено право, а не обов'язок цих організацій мати серед іншого бланки зі своїм фірмовим найменуванням [2] . Треба сказати, що є серед таких організацій і ті, які не користуються цим правом і не завжди оформляють документи на бланках або просто не надають особливого значення бланків організації як таким. Крім того, є організації, в бланках яких крім найменування організації більше ніякої інформації не міститься. В обох випадках це виглядає, м'яко кажучи, непрезентабельно в очах їхніх контрагентів. Важливо подбати про те, щоб бланки організації представляли цю організацію найвигіднішим чином.

Вимоги до бланків документів встановлено ГОСТ Р 6.30-2003 «Уніфіковані системи документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів ». ГОСТ Р 6.30-2003 носить рекомендаційний характер, але для того, щоб бланки організацій були більш впорядкованими, все ж слід керуватися його положеннями.

Загальні вимоги до бланків наступні (розділ 4 «Вимоги до бланків документів» ГОСТ Р 6.30-2003):

 • формат: А4 (210 × 297 мм) або А5 (148 × 210 мм);
 • поля: 20 мм - ліве, 10 мм - праве, 20 мм - верхнє, 20 мм - нижнє;
 • колір паперу: білий або світлих тонів;
 • нумерація сторінок: потрібно при виготовленні документів на двох і більше сторінках - посередині верхнього поля аркуша.

До відома . Для організацій - суб'єктів Російської Федерації, що мають поряд з державною мовою Російської Федерації державна мова суб'єкта Російської Федерації, реквізити «Найменування організації», «Довідкові дані про організацію» і «Місце складання або видання документа» друкують на двох мовах: російській (ліворуч) і національному (праворуч) на одному рівні.

У свою чергу, в п. 5.3 Методичних рекомендацій щодо впровадження ГОСТ Р 6.30-2003 передбачено, що організація має право сама вирішувати, які розміри полів доцільно встановити для різних видів документів, але не менше тих розмірів, які встановлені ГОСТ Р 6.30-2003. Також наголошується, що формат бланка вибирається залежно від обсягу тексту і кількості реквізитів, які повинні бути розміщені при підготовці документа, і що на практиці можуть використовуватися також комбіновані формати бланків, обумовлені характером документів, наприклад з використанням горизонтального розташування більшої сторони бланка. При цьому при підготовці документа на декількох аркушах все листи мають однакові розміри полів.

До відома . Як правило, перша сторінка документа друкується на бланку, а решта - на звичайних аркушах паперу, які мають аналогічні бланку формат, розмір полів і колір.

різновиди бланків

Залежно від розташування реквізитів ГОСТ Р 6.30-2003 встановлює два варіанти бланків: кутовий і поздовжній (п. 4.4). Використання кутового або поздовжнього бланка не впливає ні на юридичну силу документа, ні на його правовий статус.

Як зазначено в п. 5.4 Методичних рекомендацій щодо впровадження ГОСТ Р 6.30-2003, кутовий бланк є найбільш зручним для обробки і економічним з точки зору використання площі аркуша. У цьому випадку права сторона верхньої частини аркуша може бути використана для розміщення реквізитів «Адресат» і «Гриф затвердження», резолюцій, позначок про розсилку і ін. Також доцільно виготовляти кутові бланки в разі, коли реквізити, надруковані на національному та російською мовами, розміщуються в межах площі, що відводиться для кутового варіанту. При цьому кожний реквізит зазначається зверху на російській мові, а нижче - на національному.

Згідно п. 5.4 Методичних рекомендацій щодо впровадження ГОСТ Р 6.30-2003 на поздовжніх бланках назва організації, структурного підрозділу та інші необхідні реквізити розміщуються вздовж верхнього поля і центруються (центруються). Поздовжній бланк листа доцільно використовувати у випадках, коли найменування організації містить велику кількість друкованих знаків, наприклад, в разі, коли реквізити бланка даються на двох і більше мовами. При цьому зліва слід друкувати реквізити російською мовою, а праворуч - на національному, на одному рівні. Якщо кількість використовуваних національних мов більш одного, зверху слід вказувати реквізити російською, а нижче - на національній мові, продовжуючи рядок до кордону правого поля.

Дотримуючись цих правил, бланк можна виготовляти не тільки російською та національному мовами, але також російською та будь-якому з іноземних мов. Наприклад, якщо відомо, що партнери організації - в основному зарубіжні компанії, що знаходяться в різних країнах світу, то така організація може виготовити бланки для роботи з різними партнерами на російській і на відомому їм іноземною мовою. Найчастіше це практикують російські компанії з іноземним капіталом, міжнародні мережеві компанії, представництва та філії іноземних компаній в Росії, а також російські компанії, які мають тісні взаємини із зарубіжними партнерами.

Е мблему організації (включаючи фірмове найменування, товарний знак або знак обслуговування) на бланках з кутовим розташуванням реквізитів розміщують на верхньому полі бланка над серединою рядків реквізиту «Найменування організації», а на бланках з поздовжнім розташуванням реквізитів - у центрі верхнього поля. Можливо розташування емблеми організації на частини площі, займаної реквізитом «Найменування організації», а також на лівому полі бланка на рівні реквізиту «Найменування організації». Емблема організації може бути виконана в кольоровому або чорно-білому варіанті з використанням графічних елементів, символів, малюнків, а також оригінального написання найменування організації - все це відрізняє організацію від інших.

Важливо пам'ятати про те, що на бланку можливе розміщення емблеми організації, що включає в себе фірмове найменування і товарний знак (знак обслуговування), виключне право використання яких належить безпосередньо даної організації. Отже, не можна використовувати фірмове найменування, тотожне або схоже до ступеня змішування з фірмовим найменуванням іншої організації, якщо її діяльність носить аналогічний характер і зареєстрована вона в єдиному державному реєстрі юридичних осіб під цим найменуванням раніше вашої організації. Те ж стосується і товарного знака (знака обслуговування): не можна використовувати позначення, схоже до ступеня змішування із зареєстрованим товарним знаком іншої організації щодо товарів, що випускаються під цим знаком, або однорідних товарів, без її дозволу. Наведемо фрагменти з Цивільного кодексу Російської Федерації:

витяг

з Цивільного кодексу Російської Федерації

Стаття 1474. Виключне право на фірмове найменування

1. Юридичній особі належить виключне право використання свого фірмового найменування [3] як засіб індивідуалізації будь-яким не суперечить закону способом (виключне право на фірмове найменування), в тому числі шляхом його вказівки на вивісках, бланках, в рахунках та іншої документації, в оголошеннях і рекламі, на товарах або їх упаковках.

Скорочені фірмові найменування, а також фірмові найменування на мовах народів Російської Федерації та іноземними мовами захищаються виключним правом на фірмове найменування за умови їх включення до єдиного державного реєстру юридичних осіб.

2. Розпорядження виключним правом на фірмове найменування (в тому числі шляхом його відчуження або надання іншій особі права використання фірмового найменування) не допускається.

3. Не допускається використання юридичною особою фірмового найменування, тотожного фірмового найменування іншої юридичної особи або схожого з ним до ступеня змішання, якщо зазначені юридичні особи здійснюють аналогічну діяльність і фірмове найменування другого юридичної особи було включено в єдиний державний реєстр юридичних осіб раніше, ніж фірмове найменування першого юридичної особи.

4. Юридична особа, яка порушила правила пункту 3 цієї статті, зобов'язана на вимогу правовласника припинити використання фірмового найменування, тотожного фірмового найменування правовласника або подібного з ним до ступеня змішання, щодо видів діяльності, аналогічних видів діяльності, які здійснюють правовласником, і відшкодувати власнику прав заподіяні збитки .

[...]

Стаття 1484. Виключне право на товарний знак

1. Особі, на ім'я якого зареєстрований товарний знак (правовласнику), належить виключне право використання товарного знака відповідно до із статтею 1229 цього Кодексу будь-яким не суперечить закону способом (виключне право на товарний знак), в тому числі способами, зазначеними в пункті 2 цієї статті. Правовласник може розпоряджатися виключним правом на товарний знак.

2. Виключне право на товарний знак може бути здійснено для індивідуалізації товарів, робіт або послуг, щодо яких товарний знак зареєстрований, зокрема шляхом розміщення товарного знака:

1) на товари, в тому числі на етикетках, упаковках товарів, які виробляються, пропонуються до продажу, продаються, демонструються на виставках і ярмарках або іншим чином вводяться в цивільний оборот на території Російської Федерації, або зберігаються або перевозяться з цією метою, або ввозяться на територію Російської Федерації;

2) при виконанні робіт, наданні послуг;

3) на документації, пов'язаної з введенням товарів в цивільний оборот;

4) в пропозиціях про продаж товарів, про виконання робіт, надання послуг, а також в оголошеннях, на вивісках і в рекламі;

5) в мережі «Інтернет», в тому числі в доменному імені і при інших способах адресації.

3. Ніхто не має права використовувати без дозволу правовласника подібні з його товарним знаком позначення щодо товарів, для індивідуалізації яких товарний знак зареєстрований, або однорідних товарів, якщо в результаті такого використання виникне ймовірність змішування.

Пункт 4.6 ГОСТ Р 6.30-2003 і п. 5.8 Методичних рекомендацій щодо впровадження ГОСТ Р 6.30-2003 встановлюють також наступні види бланків: загальний бланк (для виготовлення будь-якого виду документів, крім листа), бланк листа, бланк конкретного виду документа (крім листа) .

Загальний бланк організації (Приклад 1) може включати такі основні реквізити [4] :

 • емблему організації або товарний знак (знак обслуговування) (відповідно до установчих документів та ст. 1474 +1484 ГК РФ);
 • найменування організації - відповідно до її установчих документів; скорочене найменування, якщо воно закріплене в установчих документах організації, на бланку поміщають в дужках нижче повного або за ним; якщо в установчих документах закріплено найменування іноземною мовою, то його розміщують нижче реквізиту російською мовою або праворуч;
 • місце складання або видання документа (відповідно до найменуваннями об'єктів адміністративно-територіального поділу та населених пунктів);

а також обмежувальні позначки для наступних реквізитів:

 • реєстраційного номера документа;
 • дати документа;
 • заголовка до тексту.

ПРИКЛАД 1

Фрагмент загального бланка організації

Товариство з обмеженою відповідальністю «Волошка»

(ТОВ «Волошка»)

«____» _______ 20___ р № _______

Москва

Бланк листа може включати наступні основні реквізити [5] :

 • емблему організації або товарний знак (знак обслуговування) (відповідно до установчих документів та ст. 1474 +1484 ГК РФ);
 • код організації (за ЄДРПОУ підприємств і організацій (ЄДРПОУ [6] ));
 • основний державний реєстраційний номер (ОГРН) юридичної особи [7] ;
 • ідентифікаційний номер платника податків / код причини постановки на облік (ІПН / КПП) [8] ;
 • код форми документа (за ЄДРПОУ управлінської документації (ОКУД) [9] при використанні в організації уніфікованих форм документів, включених в ОКУД);
 • найменування організації (правила вказівки найменування - ті ж, що і для загального бланка);
 • довідкові дані про організацію (відомості про адресу місцезнаходження та / або поштову адресу (або абонентському ящику) - відповідно до Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених Постановою Уряду РФ від 15.04.2005 № 221, номери довідкових телефонів, факсів, розрахункові рахунки в банку , адреса електронної пошти та інші відомості за рішенням організації).

Крім того, бланк листа при необхідності може включати обмежувальні позначки для наступних реквізитів:

 • дати документа;
 • реєстраційного номера документа;
 • посилання на реєстраційний номер і дату документа;
 • місця складання або видання документа;
 • адресата;
 • резолюції;
 • заголовка до тексту;
 • позначки про контроль;
 • тексту документа.

Наведемо приклади кутового (Приклад 2) і поздовжнього (Приклад 3) бланків листи організації з центровані розташуванням реквізитів.

ПРИКЛАД 2

Фрагмент кутового бланка листа організації з центровані розташуванням реквізитів

Товариство з обмеженою відповідальністю «Волошка»

(ТОВ «Волошка»)

Ленінський проспект, д. 45, Москва, 113456

Тел. (495) 216-45-36 (багатоканальний) Факс: (495) 216-45-38

http://www.vasilek.ru , E - mail: [email protected]

ОКПО 01543780б свідоцтва про Державну реєстрацію 1028700450851

ІПН / КПП 7728067541/772801001

«____» _______ 20___ р № _______

на № _______ від «____» ________ 20___ р

ПРИКЛАД 3

Фрагмент поздовжнього бланка листа організації з центровані розташуванням реквізитів

Товариство з обмеженою відповідальністю «Волошка»

(ТОВ «Волошка»)

Ленінський проспект, д. 45, Москва, 113456

Телефон: (495) 216-45-36 (багатоканальний) Факс: (495) 216-45-38

http://www.vasilek.ru , E - mail: [email protected]

ОКПО 01543780б свідоцтва про Державну реєстрацію 1028700450851

ІПН / КПП 7728067541/772801001

«____» _______ 20___ р № _______ __________________________

на № _______ від «____» ________ 20___ р

Бланк конкретного виду документа може включати наступні основні реквізити [10] :

 • емблему організації або товарний знак (знак обслуговування) (відповідно до установчих документів та ст. 1474 +1484 ГК РФ);
 • найменування організації (правила вказівки найменування - ті ж, що і для загального бланка та бланка листи);
 • назва структурного підрозділу;
 • місце складання або видання документа (відповідно до найменуваннями об'єктів адміністративно-територіального поділу та населених пунктів).

При необхідності бланк може включати обмежувальні позначки для наступних реквізитів:

 • дата документа;
 • реєстраційний номер документа;
 • посилання на реєстраційний номер і дату документа;
 • заголовок до тексту;
 • відмітка про контроль.

Наведемо приклад поздовжнього бланка наказу організації (поздовжній варіант) (Приклад 4).

ПРИКЛАД 4

Фрагмент поздовжнього бланка наказу організації

Фрагмент поздовжнього бланка наказу організації

Товариство з обмеженою відповідальністю «Волошка»

(ТОВ «Волошка»)

НАКАЗ

«___» __________ 20___ р № ____________

Москва

Згідно п. 4.6 ГОСТ Р 6.30-2003 розглянуті види бланків встановлені для організації, структурного підрозділу організації і посадової особи. Різниця між таким бланками складається лише в тому, кого вказувати як автора документа - організацію, її структурний підрозділ або посадову особу. Якщо автором документа є філія, представництво, інший структурний підрозділ організації, посадова особа та ін., То їх позначення входить до складу найменування організації - автора документа. Відзначимо, що бланки документів для структурного підрозділу і посадової особи створюються в тому випадку, якщо керівник цього підрозділу або конкретна посадова особа мають право підпису бланка. У бланках посадової особи додатковий реквізит «Найменування посади» розміщується нижче реквізиту «Найменування організації» (п. 5.8 Методичних рекомендацій щодо впровадження ГОСТ Р 6.30-2003). Наведемо приклад бланка листи посадової особи (кутовий варіант) (Приклад 5).

ПРИКЛАД 5

Фрагмент кутового бланка листа посадової особи

Товариство з обмеженою відповідальністю «Волошка»

(ТОВ «Волошка»)

Директор з маркетингу

Ленінський проспект, д. 45, Москва, 113456

Тел. (495) 216-45-36 (багатоканальний) Факс: (495) 216-45-38

http://www.vasilek.ru , E - mail: [email protected]

ОКПО 01543780б свідоцтва про Державну реєстрацію 1028700450851

ІПН / КПП 7728067541/772801001

«____» _______ 20___ р № _______

на № _______ від «____» ________ 20___ р

Зверніть увагу! Якщо документ складено на бланку, то найменування посади особи в реквізиті «Підпис» наводиться в скороченому варіанті, т. Е. Без вказівки найменування організації. При оформленні документа на бланку посадової особи посаду цієї особи в підписи не вказують.

Розробка, затвердження та введення в дію бланків

Зразки бланків документів організації розробляються зазвичай службою ДОУ, відділом діловодства, секретаріатом або канцелярією - т. Е. Структурним підрозділом організації, в функції якого входить документальне забезпечення діяльності організації. У свою чергу, ініціаторами виготовлення тих чи інших бланків документів можуть бути структурні підрозділи організації або безпосередньо посадові особи (якщо в їх обов'язки входить представлення інтересів організації перед її контрагентами, зокрема ведення переписки з питань поточної діяльності організації з правом підпису бланка). В такому випадку вони можуть в установленому порядку (а порядок розробки, затвердження та введення в дію бланків документів може бути встановлений в інструкції з діловодства або аналогічному локальному нормативному акті організації) направити службову записку в підрозділ організації, яка відповідає за розробку і виготовлення бланків, для виготовлення бланка структурного підрозділу або посадової особи. Стверджується і вводиться в дію бланк документа наказом організації (Приклад 6).

ПРИКЛАД 6

Наказ про затвердження та введення в дію бланка

Товариство з обмеженою відповідальністю «Волошка»

(ТОВ «Волошка»)

НАКАЗ

15 червня 2012 року № 13-Б

Москва

Про затвердження зразків і порядку

використання фірмових бланків

ТОВ «Волошка»

У зв'язку з необхідністю використання бланків документів в рамках здійснення поточної діяльності ТОВ «Волошка» (далі - Товариство)

НАКАЗУЮ:

1. Ввести в дію з 02 липня 2012 року фірмові бланки Товариства: загальний бланк, бланк листа, бланк конкретного документа (далі - Бланки).

2. Затвердити зразки бланків (Додаток 1).

3. Використовувати Бланки для складання наступних документів:

- листів;

- інструкцій;

- положень;

- правил;

- регламентів;

- наказів;

- розпоряджень;

- актів;

- довідок;

- довіреностей;

- службових записок.

4. Завідувачу канцелярією Попову Е.В .:

4.1 Організувати виготовлення бланків (у паперовій та електронній формах) згідно зі зразками, зазначеним в Додатку 1, в термін до 02 липня 2012 року.

4.2. Здійснювати оперативне зберігання паперових бланків в спеціальній шафі, яка замикається на ключ.

4.3. Видавати паперові Бланки за запитами працівників для складання документів, зазначених в п. 3 цього наказу, під особистий підпис у журналі обліку виданих бланків (Додаток 2).

4.4. Організувати використання в Товаристві електронних Бланків в порядку, передбаченому системою електронного документообігу Товариства.

5. Секретарю Леонової В.Є. в строк не пізніше одного робочого дня з дати видання цього наказу довести наказ до відома керівників структурних підрозділів Товариства під особистий підпис.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Генеральний директор Щелков О.В. Щелков

З приводу виготовлення бланків в пп. 5.5-5.7 Методичних рекомендацій щодо впровадження ГОСТ Р 6.30-2003 сказано наступне:

 • папір, що застосовується для виготовлення бланків, повинна бути білого кольору або, у виняткових випадках, слабо забарвлена ​​в світлі тони. В окремих випадках можуть виготовлятися бланки більш активних кольорів;
 • бланки для документів постійного зберігання слід виготовляти на папері вищих сортів, незалежно від того, підлягають або не підлягають передачі на державне зберігання документи організації. Реквізити на бланку друкуються в одну фарбу, переважно чорну. Можливе використання інших квітів в бланках, що дозволяє візуально відрізнити оригінал документа від розмноженого, ксерокопіювати примірника;
 • бланки документів виготовляються переважно друкарським способом або за допомогою засобів обчислювальної техніки.

Безумовно, кожна організація буде самостійно вирішувати, яку папір використовувати при виготовленні бланків і яким способом їх виготовляти. Зазвичай в організаціях бланки виготовляються на кольорових принтерах відповідно до затверджених зразками, хоча якщо необхідна велика кількість бланків, то їх можна виготовити друкарським способом, уклавши договір на виготовлення бланків із спеціалізованою організацією.

Облік і зберігання бланків

Порядок обліку і зберігання бланків, як правило, визначається в інструкції з діловодства або аналогічному локальному нормативному акті організації. Перш за все, з метою обліку бланків, як це зазначено в п. 5.10 Методичних рекомендацій щодо впровадження ГОСТ Р 6.30-2003, на бланках можна при необхідності проставляти друкарським способом або спеціальним нумератором облікові порядкові номери. Ці номери допускається проставляти на правому, лівому і нижньому полях, а також на іншій вільної площі бланка з тією умовою, щоб на них згодом не накладалися текст документа і інші реквізити.

Облік бланків в організації може здійснюватися в спеціальному журналі (Приклад 7).

ПРИКЛАД 7

Журнал обліку виданих бланків

№ п / п

Дата видачі бланка

вид бланка

Кількість виданих бланків

Номери виданих бланків

Посада і П.І.Б. особи, яка отримала бланк

Відмітка про повернення невикористаних або зіпсованих бланків

Підпис особи, яка отримала бланк

Підпис особи, яка видала бланк

1

02.07.2012

Бланк листа (кольоровий)

1

1-П

Менеджер з продажу Волошин А.П.

-

Волошин

Попова

Зберігаються бланки зазвичай в шафах, що замикаються в структурному підрозділі, відповідальному за розробку, виготовлення, облік та зберігання бланків.

На закінчення підкреслимо, що безконтрольне використання бланків документів недобросовісними працівниками може призвести до серйозних для організації наслідків, тому важливо, щоб оборот бланків в рамках організації був налагоджений з урахуванням рекомендацій ГОСТів фахівцями, відповідальними за документаційне забезпечення управління.


І.І. Колобродити, провідний юрисконсульт ЗАТ "СПАР РІТЕЙЛ"

Новости

также можем предложить:
печать бланков и прайс-листов | печать визитных карточек (визиток)
изготовление папок и меню | изготовление блокнотов
печать листовок

Связаться с менеджером для оформления заказа:
тел.: +38 (062) 349-56-15, 348-62-20
моб.: +38 (095) 811-22-62, +38 (093) 665-38-06,
+38 (067) 17 44 103
факс: +38 (062) 332-28-98
e-mail: [email protected]
г. Донецк, ул. Артема, 41

   2010 © Восток Маркетинг Яндекс.Метрика