Восток Маркетинг


Статьи

ІТ аудит від фахівців компанії ALP Group

 1. ІТ аудит насправді так вже й потрібний?
 2. Скільки це коштує?
 3. Коли необхідно проводити аудит комп'ютерних мереж
 4. Якщо відсутня документація на мережу
 5. Потрібно оцінити роботу творця або оптимізатора ЛВС
 6. Якщо є збої
 7. Аудит комп'ютерних мереж після переїзду
 8. Проведення аудиту ІТ підрозділу

ІТ аудитом прийнято називати проведення комплексного всебічного аналізу інформаційної системи організації. Метою його виконання зазвичай є перевірка функціонуючої на підприємстві локальної обчислювальної мережі, її технічної бази і працюють на ПК співробітників компанії і серверах програм. Найважливішим в процесі проведення ІТ аудиту експерти вважають визначення проблемних зон інформаційної інфраструктури організації, а також їх подальший аналіз, завданням якого є знаходження шляхів їх ліквідації.

Найважливішим в процесі проведення ІТ аудиту експерти вважають визначення проблемних зон інформаційної інфраструктури організації, а також їх подальший аналіз, завданням якого є знаходження шляхів їх ліквідації

Найчастіше в IT аудит включається також формування плану оптимізації роботи інформаційної системи, здатної привести її стан в ідеально відповідає потребам фірми. Щоб це стало можливим, доручіть ІТ аудит професіоналам зі спеціалізованої компанії - фахівцям ALP Group. Величезний досвід і глибокі знання допоможуть їм безпомилково знаходити проблемні ділянки ІТ інфраструктури та вирішення для їх максимально швидкого усунення. Звернення в нашу компанію дозволить вам зробити правильний вибір при пошуку найбільш відповідного аудитора без втрати часу і фінансів. Ми зможемо створити стратегію, яка допоможе вашій інформаційній системі працювати без збоїв і мінімізує витрати.

Це може бути комплексне обстеження, в процесі якого буде зібрана корисна інформація, необхідна для проведення ретельного аналізу і подальшої оптимізації ІТ інфраструктури. Що займаються збором даних фахівці зобов'язані отримати в результаті повне і актуальний уявлення про стан справ із ІТ. Тобто головною метою обстеження можна назвати отримання і структуризацію відомостей про систему. При даному виді перевірки аналіз зібраних даних і оцінка реального стану ІТ інфраструктури не виробляються.

Можливе проведення і технічного аудиту, що включає збір і подальший аналіз інформації про роботу ІТ на підприємстві з формуванням первинних рекомендацій щодо поліпшення функціонування кожного з компонентів інформаційної системи.

Аудит бізнес-процесів передбачає здійснення аналізу ІТ сервісів, які задіяні при виконанні конкретних бізнес-процесів, на предмет їх відповідності встановленим заздалегідь вимогам, за якими і проводиться їх оцінка. Цей вид IT аудиту включає в себе і встановлення працівника підприємства, що відповідає за оцінюваний процес, всіх його учасників, застосовуваних при його виконанні пристроїв і ПО, а також визначення, наскільки добре їх обслуговують. Під час такого тестування необхідно створити не тільки проектну, а й регламентує документацію. Надалі відбувається формування моделі з визначенням того, як обстежений бізнес-процес впливає на інші.

При аудиті критерію відбувається збір і аналіз даних про стан інформаційної системи компанії і створення рекомендацій для одного обраного заздалегідь критерію. Таким критерієм може стати, зокрема, продуктивність, доступність, безпеку або надійність функціонуючої на підприємстві системи. Під час перевірки відбувається формування загального уявлення про якість обслуговування корпоративної ІТ інфраструктури, про апаратних і програмних інструментах, які використовуються в компанії.

Комплексний аудит проводять в більшості випадків за бажанням топ-менеджерів організації, коли їм потрібно отримати повну оцінку роботи ІТ. Такі відомості допоможуть керівництву зрозуміти, наскільки вона відповідає їхнім потребам і чи можна щось поліпшити. Подібна різнобічна діагностика і об'єктивна оцінка експертів дозволять зробити прогноз подальшого розвитку компанії, порівнявши бажані перспективи з сьогоднішнім станом ІТ.

ІТ аудит насправді так вже й потрібний?

Це питання часто хвилює керівників багатьох підприємств. Перевірка проводиться з метою повної діагностики інформаційної системи. На основі зібраних даних експертами дається загальна оцінка стану, в якому вона знаходиться на момент ІТ аудиту. І найважливіше - отримати об'єктивну відповідь на питання, чи повністю воно відповідає бізнес-діяльності фірми і її потребам. Також проводити перевірку потрібно і для того, щоб дізнатися, чи раціонально витрачаються фінанси на ІТ та чи можна якось скоротити їх обсяг. Або навпаки, коштів, що виділяються для бездоганної роботи системи недостатньо.

Адже основне завдання IT аудиту - підвищення загальної ефективності всієї ІТ інфраструктури організації. У разі, коли витрати на обслуговування комп'ютерів і супутніх пристроїв і так досить великі, якісна діагностика просто необхідна. Якщо керівництво незадоволене роботою власного ІТ відділу, йому слід скористатися послугами зовнішньої організації, здатної об'єктивно оцінити рівень супроводу системи і видати об'єктивний висновок і цінні рекомендації. Ще однією причиною важливості перевірки ІТ інфраструктури є можливість отримати оцінку критичності роботи інформаційних сервісів для підприємства. Періодичне виконання IT аудиту допомагає більш успішному розвитку ІТ інфраструктури підприємства.

Отримати точне уявлення про стан справ - ось для чого потрібна ретельна перевірка. Плюс діагностика системи допоможе зрозуміти, чи можливо знизити витрати без втрати якості її обслуговування і роботи. Це допомагає знаходити т.зв. «Вузькі місця», через які фірма несе фінансові втрати.

Проведення конкретних заходів при аудиті ІТ визначається їх доцільністю і підтверджується підписанням відповідного договору між аудитором і клієнтом. Перший зобов'язаний надати другому докладний звіт, що повністю відображає ситуацію з його інформаційною системою. Якщо буде потрібно, після перевірки також буде сформований і план дії ІТ сервісів на термін 1-3 роки і створені на його базі проекти.

Скільки це коштує?

Витрати на ІТ аудит залежатимуть від глибини майбутньої діагностики і подальшого за нею аналізу, кількості перевірених ділянок і числа користувачів, яких потрібно буде опитати. Коли буде складено кошторис, зазвичай після першого обстеження, аудиторська фірма і замовник підписують договір, після чого команда фахівців приступає до виконання всіх запланованих заходів.

Коли необхідно проводити аудит комп'ютерних мереж

Він потрібен для своєчасного виявлення і ліквідації проблем в роботі мереж і для запобігання їх виникнення згодом. Аудит комп'ютерної мережі, званий часом інвентаризацією мережі, здійснюється, коли потрібно дізнатися, як вона була змонтована (якщо на мережу немає документації), зрозуміти, чи правильно це було зроблено, визначити проблеми, знайти їх причини та шляхи ліквідації та запобігти неполадки в майбутньому.

Коли потрібен аудит мережі:

 • якщо немає документації на мережу;
 • щоб оцінити роботу творця або оптимізатора ЛВС;
 • якщо є збої;
 • якщо фірма переїхала в офіс, де є своя мережа.

якщо немає документації на мережу;  щоб оцінити роботу творця або оптимізатора ЛВС;  якщо є збої;  якщо фірма переїхала в офіс, де є своя мережа

Якщо відсутня документація на мережу

В не найсучасніших будівлях при їх проектуванні та будівництві об ЛВС ніхто не думав. Вселяє в офісні приміщення фірми прокладали власні мережі, але часто це було так давно, що документація на них просто не збереглася. Згодом підвищувалися технічні вимоги, мережі модифікувалися - як стихійно, так і за планом. Постійно розширюються вони і в наші дні. А це означає, що системний адміністратор все важче займатися обслуговуванням мережі. Особливо складно розібратися з «чужої» ЛВС без документів в новому офісі. Адже часто зустрічаються мережі в жахливому стані, вже не здатні якісно працювати.

Ось тут-то і буде дуже корисний аудит комп'ютерних мереж. Тільки замовляти його потрібно в спеціалізованій компанії, де є всі необхідні можливості для проведення діагностики. У ALP Group вони є: ми зможемо зробити ретельне тестування локальної мережі, щоб видати експертний висновок, здатне оптимізувати роботу системи, прискоривши її і усунувши збої.

Потрібно оцінити роботу творця або оптимізатора ЛВС

В цьому випадку аудит комп'ютерних мереж після монтажу або модифікації ЛВС дозволить оцінити правильність дій здійснювала відбулися роботи організації, дізнатися, чи відповідає мережа своїм заявленим параметрам, і продемонструє керівництву клієнтської компанії, чи раціонально були використані витрачені на це кошти.

Також своєчасно проведена діагностика дасть можливість швидко знайти допущені інтегратором мережі помилки і оперативно їх виправити, знизивши ризик їх повторення в подальшому. Обов'язково проведіть аудит комп'ютерної мережі, якщо її монтаж виконувала та ж фірма, яка взяла на себе відповідальність за виконання електричних силових або загальнобудівельних робіт. Хоча це все ще зустрічається нерідко, фахівці подібних компаній не в змозі добитися повного дотримання технологій та проходження чинним стандартам. Якщо керівництво погодилося на такий монтаж мережі заради економії, то воно повинно бути готове до можливих проблем відразу ж після його завершення і недовгою роботі мережі в цілому.

Ось чому аудит буде просто необхідний. Щоб не платити кілька разів за виправлення помилок, допущених при неякісному монтажі ЛВС, замовте її організацію спеціалізованої компанії - ALP Group.

Якщо є збої

У разі, коли локальна мережа функціонує з неполадками, а системний адміністратор або ціла ІТ служба не в змозі зрозуміти причину цього, слід звернутися за допомогою до аудиторської компанії. Наприклад, всі складові ЛВС працюють нормально, але кілька ПК постійно виявляються не в мережі, або роботі компанії заважають інші неполадки. І тільки комплексна діагностика системи допоможе знайти проблему і усунути її повністю.

Також фахівці команди аудитора можуть дати поради, як зробити функціонування мережі швидшим і оптимізувати його відповідно до виконуваних завдань, поліпшивши роботу всієї компанії в комплексі.

Аудит комп'ютерних мереж після переїзду

Якщо компанія змінила офіс, їй потрібно перевірити мережу, не тільки «про всяк випадок», але і фактично по всім перерахованим вище причин. Тестування краще проводити якомога швидше після освоєння нового простору. Якщо на перший погляд здається, що локальна мережа працює нормально, дуже скоро може виявитися так, що з нею не все в порядку. Щоб запобігти виникненню збоїв в роботі мережі, а значить, і в усьому веденні бізнесу, компанії краще заздалегідь перевірити локально-обчислювальну мережу, особливо, якщо вона функціонує нестабільно або повільно, на неї немає документації і ін.

Найчастіше після переїзду на нове місце організація хоче створити нову ЛВС, що означає, що після її монтажу потрібно також буде провести тестування на предмет того, чи справився інтегратор з поставленими перед ним завданнями.

Це означає, що, щоб не втрачати гроші через неякісну роботи ІТ системи, потрібно стежити за її працездатністю і тому регулярно звертатися до аудиторів. Звичайно, тільки до перевірених фахівців, здатним видати компетентний висновок про стан системи, як це може зробити ALP Group.

Проведення аудиту ІТ підрозділу

Проведення аудиту ІТ підрозділу

Його головною метою є подальша реорганізація ІТ підрозділу на основі актуальної на даний момент методології експлуатації ІТ інфраструктури (звичайно, якщо його робота не відповідає вимогам компанії). ІТ аудит передбачає також і розробку способів надання послуг замовникові за допомогою різних варіантів сорсингу.

Ключові завдання аудиту ІТ підрозділу:

 • проведення аналізу відповідності ІТ процесів завданням бізнесу клієнта;
 • перевірка відповідності організаційної структури ІТ служби актуальним принципам функціонування ІТ інфраструктури;
 • формування відповідної моделі надання інформаційних сервісів;
 • комплексний аналіз ринку ІТ послуг для оцінки необхідності аутсорсингу;
 • аналіз послуг на предмет раціональності зовнішнього і внутрішнього сорсингу;
 • створення оптимальної процесно-організаційної інфраструктури ІТ служби;
 • реалізація сформованої концепції.

Головні принципи аудиту ІТ підрозділу - орієнтованість на особливості бізнесу клієнтського підприємства, зростання ефективності підрозділу, оптимізація витрат і підвищення якості ІТ послуг.

Основні джерела створення та реалізації стратегії сорсингу в ІТ:

 • ключові бізнес-цілі компанії;
 • рівень внутрішньої ефективності ІТ сервісів;
 • можливість зовнішнього надання ІТ послуг;
 • найбільш підходяща модель сорсингу;
 • дієве управління сорсинг.

Реалізація даної концепції - це циклічний процес. Її план може бути використаний для формування і виконання ефективних рішень в сфері реорганізації ІТ служби організації.

Головний план може включати в себе:

 • в сфері аудиту та аналізу:
  • аналіз бізнесу;
  • ІТ аудит;
 • в області розробки:
  • формування способу надання послуг;
  • розробку процессной моделі;
  • створення правильної організаційної структури.
 • в плані реалізації:
  • впровадження моделі надання ІТ послуг;
  • введення процессной моделі;
  • створення організаційної структури;
 • Огляд і оцінку.

ІТ аудит допоможе об'єктивно оцінити і оптимізувати роботу підрозділу, в ряді випадків знизивши витрати і одночасно підвищивши якість роботи інформаційних сервісів. У той же час вибір аутсорсингу або інсорсінга повинен визначатися в залежності від потреб компанії. Зараз досить часто задіюється мультісорсінг, коли зовнішньої організації передаються окремі, непрофільні для замовника функції і процеси.

ІТ аутсорсинг від ALP Group - це надійно, вигідно і зручно. Обов'язково дізнайтеся умови, щоб вибрати найкращі для вас.

ІТ аудит насправді так вже й потрібний?
Скільки це коштує?
ІТ аудит насправді так вже й потрібний?
Скільки це коштує?
также можем предложить:
печать бланков и прайс-листов | печать визитных карточек (визиток)
изготовление папок и меню | изготовление блокнотов
печать листовок

Связаться с менеджером для оформления заказа:
тел.: +38 (062) 349-56-15, 348-62-20
моб.: +38 (095) 811-22-62, +38 (093) 665-38-06,
+38 (067) 17 44 103
факс: +38 (062) 332-28-98
e-mail: [email protected]
г. Донецк, ул. Артема, 41

   2010 © Восток Маркетинг Яндекс.Метрика