Восток Маркетинг


Статьи

Державний борг. Зовнішній і внутрішній борг РК

зміст

Вступ. 3

Глава 1 Державний борг. 5

1.1 Поняття державного боргу в ринковій економіці. 5

1.2 Зовнішній і внутрішній державний борг. 9

1.3 Управління державним боргом в РК .. 12

Глава 2 Аналіз стану та динаміка державного боргу Республіки Казахстан на період з 2007 по 2011 роки. 15

2.1 Оцінка результативності державного боргу. 15

2.2 Сучасні тенденції в політиці державного боргу. 20

Глава 3 Перспективи вдосконалення і регулювання державного боргу в Республіці Казахстан. 26

3.1 Державні загрози і поліпшення стану державних умов 26

3.2. Заходи з підтримки державних інвестицій в економіку. 27

Висновок. 33

Список використаної літератури .. 35

додатки

... Державний борг оцінюється за номінальною вартістю, так як він є сумою непогашених зобов'язань, яка виплачується при настанні терміну виплати. Борг - це стан (запас), а не рух (потік), так як він оцінюється на певну дату, а її зміна в певному періоді (між датами) відбувається за рахунок чистого запозичення (запозичення мінус погашення).

Величина державного боргу в національній частині зовнішньої заборгованості залежить від динаміки обмінного курсу. Якщо в період між датами визначення величин заборгованості обмінний курс змінився, то переоцінка суми зовнішнього боргу, вираженого в іноземній валюті, в тенге служить одним з факторів зміни загальної величини державного боргу. Це особливо важливо у зв'язку з тим, що структурно державний борг складається з двох частин: основний борг (капітальний) і непогашений борг (поточний), що включає крім основного ще й відсотки на боргові суми. До цього треба додати, що державний борг - це не тільки обсяг запозичень держорганів, а й борги позабюджетних фондів всіх рівнів державного управління. Капітальний включає в себе всю сукупність боргових зобов'язань держави на певну дату; поточний складається з платежів за зобов'язаннями, які позичальник зобов'язаний погасити в звітному періоді.

Необхідно також враховувати і регіональну структуру державного боргу. На практиці розрізняють державний борг, що утворився в результаті бюджетної заборгованості уряду. Власне цей борг і фігурує у всіх оцінках ситуації з держзапозичень. Але правильніше було б говорити про консолідований, державний борг, що включає заборгованість регіональних і муніципальних органів влади.

Найбільші проблеми пов'язані зі структурою державного внутрішнього боргу. Так, укрупненная розбивка внутрішнього боргу має такий вигляд:

а) ринкові боргові зобов'язання у вигляді емісійних цінних паперів;

б) неринкові зобов'язання, пов'язані з виконанням бюджету і випущені для фінансування утворилися заборгованостей.

До основних відмінностей цих двох груп зобов'язань відноситься, по-перше, те, що перші з них мають певну програмну форму, закладаються в бюджетні проектування на ряд років, а, по-друге, пов'язані з необхідністю вирішення поточних оперативних бюджетних проблем.

Число видів (форм, статей) державного боргу не є стабільним і має тенденцію до збільшення (перш за все за рахунок неринкових інструментів). Загострення ситуації з бюджетом обумовлює і зрушення в структурному побудові внутрішнього боргу. ...

... Таблиця 1 показує, що за державними довгострокових казначейських зобов'язаннях збільшуються суми з 50 259 млн. Тенге в 2007 році до 273 573 млн. Тенге в 2009 році і до 770 949 млн. Тенге в 2011 році або за 2008 рік абсолютний приріст склав 33 759 млн. тенге, за 2009 рік - 189 555 млн. тенге, за 2010 рік - 209 825 млн. тенге, за 2011 рік - 287 551 млн. тенге (див. Додаток Б). Відповідно, темп зростання за 2008 рік склав 167%, за 2009 рік - 323%, за 2010 рік - 177%, за 2011 рік - 159% (див. Додаток В).

Державні довгострокові ощадні казначейські зобов'язання також показують зростання з 138 209 млн. Тенге в 2007 році до 368 752 млн. Тенге в 2009 році і до 658 752 млн. Тенге в 2011 році. Абсолютний приріст і темпи зростання досить високий і стабільний протягом досліджуваного періоду (див. Додатки Б, В).

Довгострокові ощадні казначейські зобов'язання розміщуються серед накопичувальних пенсійних фондів, АТ «Державний фонд соціального страхування», одна друга терміну обігу казначейських зобов'язань здійснюється серед накопичувальних пенсійних фондів, АТ «Державний фонд соціального страхування», після закінчення зазначеного терміну звернення казначейських зобов'язань здійснюється на вільній основі.

Менше державного боргу по середньострокових казначейських зобов'язаннях: 2007 рік - 242 162 млн. Тенге, 2009 рік - 283 775 млн. Тенге, 2011 рік - 492 186 млн. Тенге.

І менше суми проходять по Державним короткострокових казначейських зобов'язаннях: 2007 рік - 55 747 млн. Тенге, 2009 рік - 146 371 млн. Тенге, 2011 рік - 95 423 млн. Тенге.

Таким чином, можна зробити висновок, що в умовах нестабільності фінансової системи з'являється попит з боку внутрішніх організацій, фінансових структур на низькодохідні, але безпечні державні цінні папери Уряду РК.

Розглянемо в малюнку 3 структуру внутрішніх державних боргів Уряду РК. ...

Проводячи аналіз інвестиційної політики Республіки Казахстан, слід зазначити, що основною метою держави є досягнення сприятливого інвестиційного клімату в країні і подальше стимулювання припливу прямих іноземних інвестицій в економіку. Казахстан сьогодні займає лідируюче положення за обсягом залучених іноземних інвестицій на душу населення серед країн СНД.

Про сприятливому інвестиційному кліматі та іміджі нашої країни свідчать обсяг залучених в казахстанську економіку інвестицій. За даними Національного Банку Республіки Казахстан за період з 1993 року по 2008 рік в казахстанську економіку залучено близько 89,7 млрд. Дол. США прямих іноземних інвестицій (далі - ПІІ). Зростання припливу ПІІ в Республіку Казахстан за 2008 рік склав 7,3% (19,8 млрд. Дол.) По відношенню до попереднього року. При цьому за 2007 рік по відношенню до 2006 року (10,6 млрд. Дол.) Зростання склало 73% ((18,5 млрд. Дол.).

За період з 2004 року по 2008 рік валовий відтік прямих інвестицій з Казахстану закордон склав 8, 9 млрд. Дол. США. За 2008 рік валовий відтік ПІІ склав 4,24 млрд. Дол. США, що вище рівня 2007 року на 60,9% (2,64 млрд. Дол. США).

США)

... Слід зазначити значне збільшення обсягу ПІІ, в обробну промисловість на 65% (2007 рік - 1 061,2 млн. Дол., 2008 рік - 1 756,5 млн. Дол.), Що становить 9% від загального валового припливу ПІІ за видами діяльності, і збільшення по відношенню до попереднього року на 2,6%, в тому числі в чорну металургію (у 19 разів) обумовлено визнанням реінвестованих доходів інвесторів.

Станом на 1 січня 2009 року в Казахстані зареєстровано 19109 підприємств за участю іноземного капіталу (137 країн).

Інвестиційний клімат країни відрізняється одними з кращих умов для ведення бізнесу.

Республіка Казахстан перша серед країн СНД отримала рейтинги інвестиційного класу від міжнародних рейтингових агентств Moody's (в 2002 році), Standard & Poor's і Fitch (в 2004 році). ...

также можем предложить:
печать бланков и прайс-листов | печать визитных карточек (визиток)
изготовление папок и меню | изготовление блокнотов
печать листовок

Связаться с менеджером для оформления заказа:
тел.: +38 (062) 349-56-15, 348-62-20
моб.: +38 (095) 811-22-62, +38 (093) 665-38-06,
+38 (067) 17 44 103
факс: +38 (062) 332-28-98
e-mail: [email protected]
г. Донецк, ул. Артема, 41

   2010 © Восток Маркетинг Яндекс.Метрика