Восток Маркетинг


Статьи

Робота з виправними рахунками-фактури

1 1. Порядок внесення виправлень в рахунку-фактури

Постановою N 1137 передбачено порядок виправлення рахунків-фактур, в тому числі виправлятися можуть і коректувальні рахунки-фактури. Виправлення вносяться шляхом складання нових екземплярів рахунків-фактур, т. Е. Виставляються нові екземпляри рахунків-фактур з внесеними змінами (абз. 2 п. 7 Правил заповнення рахунків-фактур, п. 6 Правил заповнення коректування рахунки-фактури).

Виправлення в рахунку-фактури, складені до дати вступу в силу Постанови № 1137, вносяться продавцем в порядку, встановленому на дату складання таких рахунків-фактур (ст. 2 Постанови № 1137).

2. Коли необхідно вносити виправлення в рахунку-фактури

Виправлення вносяться якщо:

 • Вартість змінилася через:
  • - технічну помилку, яка виникла в результаті декількох невдалих спроб ввести ціни або кількості відвантаженого товару, виконаних робіт, наданих послуг;
  • - арифметичної помилки.
 • Підсумкова ціна партії товарів визначається після відвантаження на підставі котирувань.

В даному випадку необхідно внести виправлення в "відвантажувальний" рахунок-фактуру, складений із зазначенням планових цін, оскільки розрахунок ціни товарів не змінюється (Лист Мінфіну Росії від 01.12.2011 N 03-07-09 / 45).

Виправні рахунки-фактури виставляються так само, якщо в них виявлені помилки, які не дозволяють податковим органам ідентифікувати (п. 7 Правил заповнення рахунку-фактури, п. 6 Правил заповнення коректування рахунки-фактури) такі реквізити:

 • - продавець, його адреса, ІПН;
 • - покупець, його адреса, ІПН;
 • - найменування товарів (робіт, послуг), майнових прав та їх вартість;
 • - податкова ставка;
 • - сума ПДВ.

Увага: Якщо вносяться виправлення в рахунок-фактуру, до якого був складений коригувальний рахунок-фактура (або кілька таких рахунків-фактур), то в даному випадку виправний рахунки-фактура складається без урахування змін, зазначених у коригувальних рахунках-фактурах (абз. 1 п. 7 Правил заповнення рахунку-фактури).

3. Правила заповнення виправного рахунки-фактури

У новому (виправленому) екземплярі рахунки-фактури вказується:

 • в рядку 1а порядковий номер виправлення і дата виправлення (пп. "б" п. 1, абз. 3 п. 7 Правил заповнення рахунку-фактури, п. 6 Правил заповнення коректування рахунки-фактури).
 • в рядку 1 (для коректування рахунки-фактури - в рядку 1б) потрібно вказати дані первинного примірника (номер і дату) (абз. 3 п. 7 Правил заповнення рахунку-фактури, п. 6 Правил заповнення коректування рахунки-фактури).

В інших рядках і табличній частині зазначаються дані з новими правильними значеннями.

4. Хто підписує виправний рахунок-фактуру.

Виправний рахунок-фактуру підписують керівник і головний бухгалтер організації (інші уповноважені особи), що діють на дату виставлення виправного рахунок-фактури, або індивідуальний підприємець, який також вказує реквізити свідоцтва про реєстрацію як ІП (абз. 5 п. 7 Правил заповнення рахунки фактури, абз. 3 п. 6 Правил заповнення коректування рахунки-фактури).

При складанні організацією рахунки-фактури в електронному вигляді показник "Головний бухгалтер або інша уповноважена особа" не формується (п. 8 Правил заповнення рахунку-фактури, п. 7 Правил заповнення коректування рахунки-фактури).

5. Порядок реєстрації виправного рахунок-фактури в книзі покупок і продажів

УВАГА! Для відображення в книзі покупок, продажів для покупця і для продавця не має значення збільшилася або зменшилася сума ПДВ по виправній рахунку-фактурі.

Зміна в поточному податковому періоді:

 • Покупець: в книзі покупок поточного податкового періоду анулює рахунок-фактуру. Для цього рахунок-фактура ще раз реєструється, але тільки в графах 4 - 9 вказується значення зі знаком "мінус". Потім виправлений рахунок-фактура реєструється покупцем в звичайному порядку.
 • Продавець: в книзі продажів поточного податкового періоду анулює рахунок-фактуру. Для цього рахунок-фактура ще раз реєструється, тільки в графах 4 - 9 вказується значення зі знаком "мінус". Потім виправлений рахунок-фактура реєструється продавцем в звичайному порядку.

Згідно абз. 2 п. 1.1. ст. 172 НК РФ при отриманні рахунку-фактури покупцем від продавця товарів (робіт, послуг), майнових прав після завершення податкового періоду, в якому ці товари (роботи, послуги), майнові права прийняті на облік, але до встановленого статтею 174 цього Кодексу строку подання податкової декларації за вказаний податковий період покупець має право прийняти до відрахування суму податку щодо таких товарів (робіт, послуг), майнових прав з того податкового періоду, в якому зазначені товари (роботи, послуги), майнові права були пр іняти на облік.

Зміни в минулих податкових періодах:

покупець:

 • 1) в додатковому аркуші до книги покупок за виправляється податковий період анулює рахунок-фактуру (абз. 2 п. 9 Правил ведення книги покупок). Необхідно подати уточнену декларацію з ПДВ за виправляється податковий період і доплатити ПДВ до бюджету.
 • 2) Реєструє виправлений рахунок-фактуру в Книзі покупок, складеної за період, в якому зроблено виправлення (у міру виникнення права на податкові відрахування із зазначенням в графах 15 - 16 Книги покупок позитивних значень). Таким чином, при виявленні помилки в рахунку-фактурі пізніше поточного податкового періоду, покупець опиняється в невигідній для нього ситуації. Адже, в тому кварталі, де він заявив відрахування за цим рахунком-фактурою, при виявленні помилки він втрачає право на цей відрахування, а це призводить до доплати ПДВ і сплати пені. Особливо це має значення, якщо сума ПДВ за цим рахунком-фактурою була досить великою. Далі може вийти так, що відрахування вже по виправній рахунку-фактурі може привести до суми ПДВ до відшкодування по декларації за податковий період отримання такого виправленого рахунки-фактури, а, отже, до камеральній перевірці.

Продавець:

 • 1) в додатковому аркуші до книги продажів за виправляється податковий період анулює рахунок-фактуру (п. 11 Правил ведення книги продажів).
 • 2) реєструє виправлений рахунок-фактуру в додатковому аркуші Книги продажів за період, в якому був виставлений первинний рахунок-фактура. Необхідно подати уточнену декларацію з ПДВ за виправляється податковий період.

Необхідно подати уточнену декларацію з ПДВ за виправляється податковий період

6. Порядок подання уточненої декларації з ПДВ

На титульному аркуші уточненої декларації заповнюється поле «Номер коригування». Якщо уточнена декларація подається вперше, то вказується цифра 1, якщо вдруге - 2 і т.д.

У розділах 8-12 декларації заповнюємо рядок 001 «Ознака актуальності раніше представлених відомостей». У рядку 001 треба вказується значення 0 або 1. Цифра 0 означає, що компанія вносить виправлення в розділ. Якщо компанія вказує 1, то дані розділу вірні і не змінюються.

Уточнювати декларацію можна двома способами (цей порядок описаний в Листі ФНС Росії від 21.03.16 р № СД-4-3 / 4581 @):

Перший - поставити ознака 0 у відповідному розділі (8 або 9) і перенести всі відомості з первинної декларації, як вони були здані

Другий - поставити ознака 1 у відповідному розділі (8 або 9), а інші рядки розділу не заповнювати.

Другий варіант виходить зручніше і розмір файлу менше.

Таким чином за другим варіантом виходить:

Компанія виправляє помилку в книзі покупок. На підставі додаткового аркуша до книги покупок програма сформує додаток 1 до розділу 8. У рядку 001 цього додатка треба поставити 0, а в розділі 8 по цьому ж рядку - 1, при цьому інші рядки розділу 8 залишаються порожніми.

Компанія виправляє помилку в книзі продажів. На підставі додаткового аркуша до книги продажів програма сформує додаток 1 до розділу 9 декларації. У рядку 001 додатка 1 потрібно вказати значення 0, а в розділі 9 - 1, при цьому інші рядки в розділі 9 залишаються порожніми.

Виправлення помилок в журналі обліку рахунків-фактур

При виявленні помилок в журналі обліку рахунків-фактур організація заново відправляє всі дані з журналу обліку. Якщо помилка виявилася в частині 1 журналу, тобто в списку виставлених рахунків-фактур, то компанія відправить в уточненій декларації весь розділ 10, а якщо в частині 2 журналу, тобто в списку отриманих рахунків-фактур, то весь розділ 11. У рядку 001 необхідно вказати значення 0.

Правила ведення журналу обліку рахунків-фактур, затверджені постановою Уряду РФ від 26 грудня 2011 року № 1137, не передбачають, щоб компанія становила додаткові аркуші до нього. ФНС Росії рекомендує виправляти журнал шляхом додавання в журнал обліку за звітний квартал новий рядок, в якій анулювати неправильні показники. Вартість товарів і суму податку вказати зі знаком «мінус». Потім в наступному рядку відобразити правильні дані.

Виправлення помилок в бухгалтерському обліку, пов'язаних з неправильним відображенням даних по рахунках-фактурах

Якщо в податковому обліку вартісні дані з рахунку-фактури постачальника введені невірно і завищені, можна анулювати первісну запис в додатковому аркуші книги покупок, вказавши вартісні дані зі знаком «мінус». У наступному рядку додаткового аркуша вказати правильні дані, сформувати додаток 1 до розділу 8, вказавши в рядку 001 значення 0, а в розділах 8 і 9 в цьому рядку вказати 1. До подання уточненої декларації доплатити податок і пені.

Якщо в податковому обліку вартісні дані з рахунку-фактури постачальника введені невірно і занижені, можна дозаявити відрахування по ПДВ в книзі покупок наступних звітних періодів.

Якщо в податковому обліку виникла помилка, не пов'язана з вартісними показниками рахунок-фактури (наприклад, ІПН постачальника введен не верно):

 • 1) можна анулювати первісну запис в додатковому аркуші книги покупок, вказавши вартісні дані зі знаком «мінус», в наступному рядку додаткового аркуша вказати правильні дані. Сформувати додаток 1 до розділу 8, вказавши в рядку 001 значення 0, в розділах 8 і 9 в цьому рядку вказати 1;
 • 2) не виправляти помилку, так як вона не впливає на суму ПДВ. Якщо помилку виявить ФНС і запросить пояснення, то правильні значення можна направити у вигляді таблиці.

Відповідь на вимогу про надання пояснень

Якщо компанією отримано вимогу про надання пояснень, то у відповідь потрібно вислати квитанцію про отримання. Термін - шість робочих днів з дати, коли вимога відправила ФНС (п. 5.1 ст. 23 НК РФ). У вимозі буде таблиця з тими записами з книги продажів, книги покупок або журналу обліку рахунків-фактур, які ФНС порахувало помилковими (лист ФНС Росії від 7 квітня 2015 р № ОД-4-15 / 5752). Крім цього у вимозі буде код можливої ​​помилки:

 1. - у вашій декларації є запис за рахунком-фактурою, а у контрагента аналогічного запису немає,
 2. - у вашій декларації розходяться між собою дані з книги покупок і книги продажів,
 3. - у компанії-посередника в журналі обліку рахунків-фактур дані про отримані рахунках-фактурах розходяться з даними про виставлених рахунках-фактурах,
 4. - ФНС вимагають пояснити показник якоїсь конкретної графи в книзі покупок, книзі продажів або журналі обліку рахунків-фактур. Номер цієї графи буде наведено після коду помилки в квадратних дужках. Наприклад, так: 4 [3].

Направити пояснення необхідно протягом п'яти робочих днів (п. 3 ст. 88 НК РФ). Цей термін вважається з наступного дня після відправки компанією квитанції про приймання вимоги. Пояснення можна скласти в табличній формі, яка розроблена ФНС і приведена на сайті nalog.ru в розділі «ПДВ-2015».

У цій формі дві таблиці. Таблицю 1 треба заповнити, якщо компанія хоче повідомити, що помилки в декларації немає. У цій таблиці потрібно привести без змін запис з книги продажів, книги покупок або журналу обліку рахунків-фактур, що міститься у вимозі.

Таблицю 2 треба заповнити, якщо компанія згодна з тим, що у неї в декларації помилка. У рядку «Розбіжність» потрібно вказати без змін ті записи, які вимагають виправлення. А в рядку «Пояснення» привести правильні дані. Цей рядок можна заповнити тільки в тих графах, які компанія вирішила виправити.

Якщо компанія виявляє помилку, яка впливає тільки на суму податку, то необхідно здати уточнену декларацію, табличну форму пояснень здавати не потрібно.

Податковий аудит від 12 000 P

Новий перелік об'єктів, що підлягають оподаткуванню за кадастрової вартості в м Москві

Уряд р Москви встановило новий перелік постановою № одна тисяча чотиреста двадцять п'ять-ПП від 27 листопада 2018 р

Обов'язковий і ініціативний аудит

Послуга обов'язкового і ініціативного аудиту для організацій всіх форм власності. Працюємо більше 20-ти років, фахівці мають широкий досвід.

также можем предложить:
печать бланков и прайс-листов | печать визитных карточек (визиток)
изготовление папок и меню | изготовление блокнотов
печать листовок

Связаться с менеджером для оформления заказа:
тел.: +38 (062) 349-56-15, 348-62-20
моб.: +38 (095) 811-22-62, +38 (093) 665-38-06,
+38 (067) 17 44 103
факс: +38 (062) 332-28-98
e-mail: [email protected]
г. Донецк, ул. Артема, 41

   2010 © Восток Маркетинг Яндекс.Метрика