Восток Маркетинг


Статьи

Умови виникнення ринку

 1. Умови зародження ринку
 2. Роль товарно-грошових відносин у становленні ринкового механізму
 3. Функції і значимість ринку в економіці
 4. Умови роботи ринкової економіки
 5. Типи і види ринків. Переваги і недоліки ринкового механізму

Процес виникнення ринку досить складний і багатоступінчастий. В цілому, ринок являє собою систему економічних взаємин, які виникають в результаті процесів купівлі-продажу товарів або послуг. Цінова політика за умов ринкової економіки формується попитом і пропозицією.

Умови зародження ринку

Виділяють історичні та економічні фактори, які вплинули на процес формування ринкової економіки. В сукупності вони представлені таким переліком причин зародження ринкових відносин:

 • Розподіл праці в суспільстві. Грунтуючись на багаторічному досвіді, можна зробити висновок, що де б не знаходилася людина, в якому б суспільстві не існував, самостійно він не в змозі забезпечувати себе усіма можливими благами. Такий висновок послужило головною передумовою появи такого поняття, як розподіл праці між окремими представниками суспільства.
 • Відособленість ринкових суб'єктів. Суть даного умови появи ринку полягає в тому, що окремий виробник самостійно приймає рішення щодо того, який товар виготовляти або яку послугу надавати. Також йому необхідно визначити вартість товару і обсяг випуску. Така історична відособленість суб'єктів господарської діяльності сформувалася на основі появи приватної власності.
 • Вирішення спірних питань в сфері трансакційних витрат, які виникають в результаті обмінних операцій, пов'язаних з процесом передачі права власності. Сюди відносяться витрати, понесені у зв'язку з отриманням дозволів на ведення певної діяльності, проведенням переговорів. За умови, що такі витрати перевищують запланований дохід, ринок в такій ситуації існувати не в змозі.
 • Вільний характер обмінних операцій щодо ресурсної бази. Це дозволяє сформувати ціни, що впливають на пошуки найбільш оптимальних та ефективних робочих напрямків.
Процес виникнення ринку досить складний і багатоступінчастий

Нічого не зрозуміло?

Спробуй звернутися за допомогою до викладачів

Роль товарно-грошових відносин у становленні ринкового механізму

Безпосередній вплив на процес виникнення ринку надали розвиток товарно-грошових відносин. Розподіл праці сприяло тому, що ринкові суб'єкти все більше брали участь в обмінних операцій. Внаслідок цього обмін почав носити регулярний характер. В результаті виникла потреба пошуку єдиного еквівалента, який зміг би брати участь в обмінному процесі і бути цінним ресурсом. Через деякий час роль загального еквівалента закріпилася за золотими і срібними грошима. Їх основна функція полягала в наявності споживчих властивостей. Обидва види грошей здатні довго зберігатися, є можливість їх розподілу, перевезення. Крім того, золотим і срібним монетам властива однорідність і впізнаваність. На основі всього цього, можна зробити висновок, що в історичному процесі розвитку обміну закладені причини і сутності формування ринкової економіки.

На перших порах діяла біметалічна система грошових відносин, що включає золоті і срібні монети. На початку ХХ століття з'явилася монометалічна грошова система, яка визнала загальним еквівалентом золото. За часів першої світової війни внутрішній ринок почав процес демонетизації. В кінцевому рахунку золото замінили на договірні гроші, так звані вартісні знаки, які було набагато зручніше використовувати при купівлі-продажу товарів, послуг. На сьогоднішній день випуск грошей, що володіють абсолютною ліквідністю, проводиться в кожній країні.

Функції і значимість ринку в економіці

У сучасній економічній літературі виділено ряд функцій, які виконує ринок. Вони відображають його значимість в процесі досягнення певних цілей суспільства, економічного характеру. До них належать такі:

 • регуляція - полягає в досягненні пропорцій між попитом і пропозицією, що впливають на ціни;
 • стимулювання - за допомогою цін на ринку стимулюється зростання науково-технічного прогресу, знижуються виробничі витрати, підвищується якість продукції, розширюється загальний асортимент. Кожне підприємство як суб'єкт господарювання зацікавлений в тому, щоб наявні ресурси розподілялися найбільш раціональним чином;
 • ціноутворення - формування цін внаслідок зіткнення попиту і пропозиції на товари та послуги. В облік береться конкуренція, що діє в ринковій економіці;
 • розподіл - доходи, які отримують ринкові суб'єкти, складають виплати за виробничі фактори, що знаходяться в їх власності;
 • посередництво - за допомогою діючих посередників окремі виробники знаходять один одного для здійснення обміну результатами своєї діяльності.
 • інформування - в даному аспекті ринок являє собою величезне джерело інформації, яка необхідна для проведення прибуткової діяльності підприємствами. Присутня і досить динамічна інформація дозволяє адаптувати фірму під мінливі умови ринку;
 • санація - очищення ринкової економіки від недостатньо життєздатних господарських суб'єктів, що не способи гідно конкурувати за сучасних умов. Підприємства, які не беруть до уваги потреби споживачів, зазвичай отримують малі доходи, зазнають збитків і в результаті стають банкрутами.

Умови роботи ринкової економіки

На сьогодні ринкова економіка має можливість розвиватися за наявності таких умов:

 • економічна свобода;
 • відповідальність підприємств за результати і наслідки своєї роботи;
 • вільна конкуренція;
 • обмежене втручання державного апарату в ринкові взаємини;
 • стабільна політична ситуація;
 • різноманітність форм власності;
 • високорозвинена інфраструктура;
 • налагоджена система обороту фінансових та грошових ресурсів.

Крім умов можна виділити і ряд принципів, за якими діє і бере до увага ринкова форма економіка. До їх числа можна віднести:

 • здатність самофінансування;
 • державні чинники регуляції економічно процесів;
 • вільна політика ціноутворення;
 • економічна свобода роботи підприємств;
 • загальний характер ринкових відносин;
 • чесна і рівноправна конкуренція.

Типи і види ринків. Переваги і недоліки ринкового механізму

Ринок характеризується досить складною структурою, яка включає всі сфери економічної діяльності. Сукупності все ринків, що діють на сьогодні, представляє собою ринкову систему. Існує маса класифікацій, які в різні часи пропонувалися різними відомими вченими. На сьогодні вони систематизовані в одну (рис.1), яка вміщує в себе в більшій мірі це головними рисами.

Малюнок 1
Малюнок 1. Загальна класифікація видів ринків

Кожен з наведених видів ринків виконує конкретні функції і відіграє свою роль в економіці. Важливо зауважити, що повністю сформований ринок не передбачає бездоганного економічного механізму. У будь-якому випадку, будуть виділятися переваги і недоліки в його роботі, які позначені в таблиці 1.

Малюнок 2
Малюнок 2. Переваги і недоліки функціонування ринку

зауваження 1

Як видно з таблиці 1, ринкова економіка має ряд плюсів і мінусів у своїй роботі. Незважаючи на це, історичний досвід багатьох поколінь доводить, що цей вид економічної системи є найбільш ефективним і дієвим. Внаслідок впровадження ринку в світовій економіці стало можливим реалізувати економічну свободу для окремих суб'єктів суспільства.

Нічого не зрозуміло?
также можем предложить:
печать бланков и прайс-листов | печать визитных карточек (визиток)
изготовление папок и меню | изготовление блокнотов
печать листовок

Связаться с менеджером для оформления заказа:
тел.: +38 (062) 349-56-15, 348-62-20
моб.: +38 (095) 811-22-62, +38 (093) 665-38-06,
+38 (067) 17 44 103
факс: +38 (062) 332-28-98
e-mail: [email protected]
г. Донецк, ул. Артема, 41

   2010 © Восток Маркетинг Яндекс.Метрика