Восток Маркетинг


Статьи

Відповідь на екзаменаційний питання. Зобов'язальні правовідносини. Поняття, підстави виникнення, види, суб'єкти, об'єкти, зміст.

Зобов'язання - це цивільні правовідносини, в силу якого одна особа (боржник) зобов'язана вчинити на користь іншої особи (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а інша сторона - кредитор - має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Зобов'язання, як і інші цивільні права і обов'язки, виникають в силу юридичних фактів - дій і подій. Зобов'язання, як і інші цивільні права і обов'язки, виникають в силу  юридичних фактів  - дій і подій

В основі загальноприйнятої (пандектній) систематизації зобов'язань лежить розподіл більшості зобов'язань з підстав виникнення на дві великі групи: договірні і позадоговірні.

Зобов'язання з договорів, які забезпечують повсякденне рух товарів і послуг на ринку. Позадоговірні зобов'язання, що виникають з односторонніх угод і актів державних органів. Зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди (делікти) та безпідставного збагачення, покликані захищати порушені права підприємців і громадян.

Загальним поділом зобов'язань по меті та завданням є їх градація на регулятивні і охоронні. Перші обслуговують нормальний хід ринку і повсякденному житті: це договори і односторонні зобов'язання. Другі спрямовані на усунення можливих в майновому обороті порушень і їх несприятливих майнових наслідків: це зобов'язання з заподіяння шкоди і безпідставного збагачення.

Договірні зобов'язання як найбільш поширений вид зобов'язань діляться на типи:

 • зобов'язання по передачі майна в власність ;
 • зобов'язання по передачі майна в користування;
 • зобов'язання щодо виконання робіт;
 • зобов'язання по реалізації результатів творчої діяльності;
 • зобов'язання з надання послуг;
 • зобов'язання з багатосторонніх угод.

Залежно від ступеня визначеності об'єкта зобов'язання з кількісної боку розрізняються на зобов'язання:

 1. однооб'ектний - боржник зобов'язаний передати кредитору одну певну річ, виконати роботу, надати послугу і т.п .;
 2. альтернативні - боржник зобов'язаний передати одну з двох або більше речей, передати річ або виконати роботу (право вибору належить боржнику);
 3. факультативні - боржник зобов'язаний передати одну певну річ (сукупність речей), виконати певну роботу, надати одну певну послугу і. т.п., але має право замінити предмет виконання.

За структурою змісту зобов'язання бувають:

 • прості (односторонні) - одна сторона (кредитор має право вимагати певної поведінки, а інша сторона (боржник) несе відповідний обов'язок (наприклад, договір позики );
 • складні (двосторонні, взаємні, зустрічні) - кожен з учасників зобов'язання має права і несе обов'язки.

Зобов'язання поділяються також на основні (головні) і додаткові (залежні, або акцесорних - від лат. Accessorius - додатковий, привхідний).

По предмету виконання відокремлюються грошові зобов'язання, які відіграють особливу роль в майновому обороті.

По суб'єкту виконання виділяються зобов'язання особистого характеру, в яких виконання може здійснюватися тільки особисто боржником і не може бути покладено на іншу особу (п. 1 ст. 313 ЦК України).

За загальним правилом зобов'язання створює правовий зв'язок у вигляді взаємних обов'язків і прав між двома сторонами: зобов'язаною (боржником) і має право вимоги (кредитором). Однак на кожній стороні можуть виступати кілька суб'єктів громадянського права, що робить зобов'язання більш складними. Такі ситуації називаються множинністю осіб в зобов'язанні.

Крім того, багато зобов'язання, особливо в сфері підприємницької діяльності, виникають і виконуються за сприяння інших осіб, які сприяють досягненню правової та господарської мети, поставленої перед зобов'язанням. Такі причетні до зобов'язання суб'єкти цивільного права іменуються третіми особами (п. 3 ст. 308 ЦК України).

Зобов'язання з множинністю боржників або (і) кредиторів можуть бути:

 • пайовими;
 • солідарними;
 • субсидіарними.

Суб'єктом зобов'язання є:

 • особа, що має повноваження вимагати певної дії, - кредитор;
 • особа, яка зобов'язана вчинити таку дію, - боржник.

У зобов'язанні, крім боржника і кредитора, можуть брати участь і інші суб'єкти - треті особи.

Об'єктом (або) предметом зобов'язання є те, з приводу чого воно виникає і існує. Як випливає з визначення, зобов'язання виникають з приводу дій боржника, таких як передача майна (в тому числі речей, прав і т.п.), виконання робіт, сплата грошей, надання послуг і т.п.

Зміст зобов'язального правовідносини, як і будь-якого іншого, складають права і обов'язки його сторін (учасників).

У будь-якому зобов'язанні праву одного боку відповідає обов'язок іншої (продавець зобов'язаний передати річ, покупець має право вимагати вчинення цього діяння). Кредитор може вимагати здійснення тільки тих дій, які боржник зобов'язаний виконати.

также можем предложить:
печать бланков и прайс-листов | печать визитных карточек (визиток)
изготовление папок и меню | изготовление блокнотов
печать листовок

Связаться с менеджером для оформления заказа:
тел.: +38 (062) 349-56-15, 348-62-20
моб.: +38 (095) 811-22-62, +38 (093) 665-38-06,
+38 (067) 17 44 103
факс: +38 (062) 332-28-98
e-mail: [email protected]
г. Донецк, ул. Артема, 41

   2010 © Восток Маркетинг Яндекс.Метрика