Восток Маркетинг


Статьи

SWOT-аналіз інтернет-магазину - особливості та етапи складання

 1. SWOT-аналіз: поняття та складові терміна
 2. Плюси, мінуси методу для інтернет-магазину
 3. Приводи для застосування SWOT-аналізу
 4. Методологія та основні правила проведення аналізу
 5. Як провести SWOT-аналіз інтернет-магазину: наочний приклад
 6. Підготовчий етап
 7. Аналіз внутрішнього середовища
 8. Аналіз зовнішнього середовища
 9. Структурування отриманих даних
 10. Формування стратегічних висновків
 11. висновок

Кожен крок у бізнесі потрібно ретельно обдумувати, співвідносити з різними внутрішніми, зовнішніми факторами. Тільки в такому випадку варто розраховувати на успішний результат. Відмінною базою для прийняття рішень є дані, одержувані в процесі аналізу SWOT. Маркетологи називають його одним з найбільш ефективних методів стратегічного планування.

SWOT-аналіз: поняття та складові терміна

Swot analysis - методика оцінювання поточної ситуації, подальших перспектив компанії, яка грунтується на розкритті різнобічних факторів, які впливають на розвиток бізнес-проекту. Подібна форма дослідження не вимагає особливої ​​підготовки, наявності великих баз даних . Співробітникові, який займається аналізом, досить чітко розуміти напрям діяльності, мати у своєму розпорядженні докладною інформацією про компанії.

При проведенні SWOT наявну інформацію узагальнюють, ретельно аналізують, структурують. Виявлені аспекти впливу діляться на чотири окремих категорії. Їх значення розшифровує абревіатуру терміна:

 1. S - ключові переваги, сильні місця (strengths).
 2. W - найбільш слабкі, вразливі точки (weaknesses).
 3. O - потенційні можливості (opportunities).
 4. T - ймовірні ризики (threats).

Група з перших двох факторів S і W відображає внутрішній стан фірми - фінансування, розташування, бізнес-процеси, кадрові ресурси. Дані нюанси компанія може опрацьовувати і міняти самостійно.

Друга група O і T виділяє обставини зовнішнього середовища - потреби цільової аудиторії , Економічні тенденції, взаємини з партнерами, постачальниками. Організація залежить від оточення, але не впливає на нього безпосередньо.

Першоелементів для складання стратегії розвитку вважається комбінація S + O. Поєднання W + T - обмеження, які належить подолати.

З'явившись в 1965 році завдяки відомому професору К. Ендрюс, SWOT-аналіз успішно використовується і сьогодні. Методологія дозволяє отримати наочну структуровану окреслення ситуації - SWOT-матрицю. На підставі виведених відомостей управлінці роблять правильні висновки, приймають обдумані рішення, вибудовують максимально продуктивні бізнес-стратегії.

Інструмент універсальний, застосуємо практично до будь-якій сфері. Як предмет дослідження виступають комерційні фірми, окремо взяті продукти, послуги, державні установи, область, місто, країна. Часто цей спосіб використовується для самоаналізу - оцінювання перспективних сторін в професійному, особистісному розвитку.

У випадку з інтернет-магазином ситуаційний аналіз допомагає впоратися з такими завданнями:

 • дати реальну оцінку стану справ на поточний момент;
 • систематизувати інформацію, визначити взаємозв'язок між проблемами і можливостями, уразливими і потужними сторонами бізнесу;
 • оцінити внутрішній потенціал, ресурси магазину;
 • виявити плюси, мінуси по відношенню до фірм-конкурентів;
 • позначити головні напрямки розвитку, поставити конкретні цілі;
 • спрогнозувати можливість негативного / позитивного впливу з боку оточення;
 • знайти способи зміцнення слабких точок;
 • сформувати систему захисту від потенційних загроз;
 • спланувати покрокову схему реалізації бізнес-стратегії;
 • створити логічне, узгоджене керівництво по розширенню, посиленню конкурентних переваг.

Інструмент використовують для комплексного аналізу інтернет-магазину, товарного асортименту, окремих категорій продукції, вивчення конкурентів в ніші, оцінювання рівня кваліфікації конкретних співробітників, відділів. У дослідженні беруть участь організаційні, технічні, фінансові, маркетингові групи факторів, що мають значення в ході реалізації ідей.

Плюси, мінуси методу для інтернет-магазину

Популярність даного методу в маркетингу та менеджменті пов'язана з безліччю переваг подібного аналізу:

 • ефективність застосування;
 • простота виконання;
 • відсутність необхідності в спеціалізованій підготовці, профільну освіту;
 • гнучкість, універсальність інструменту;
 • вільний вибір аналізованих компонентів, виходячи з актуальних цілей;
 • швидке виявлення інформації для довгострокового стратегічного планування та оперативної оцінки;
 • наочність показників.

Ключове завдання методики - дати опис ситуації, що склалася. Надалі довідкова інформація підштовхує аналітика до вироблення корисних рекомендацій, розстановці правильних пріоритетів, формування висновків, відповідей на актуальні питання.

Swot-аналізу характерний ряд недоліків. Слід врахувати, що метод:

 • відображає виключно загальні аспекти без урахування тимчасових факторів;
 • не вказує розвиток компанії в динаміці, результати вимагають частого перегляду для відстеження стрімких змін ринку;
 • містить якісні показники, ігнорує кількісні параметри, точні цифри;
 • є досить суб'єктивним, залежить від персональної точки зору, рівня знань працівника, який здійснює дослідження.

SWOT не замінює відстеження динаміки, тимчасових факторів. Щоб компенсувати зазначені вище недоліки, необхідно поєднувати аналіз з додатковими маркетинговими інструментами, створювати працюючі зв'язки.

Для отримання більш якісних результатів важливо докладати зусилля, задіяти максимум різнобічних даних, вивчати інформаційні масиви перехресних сфер, уникати суб'єктивної думки, враховувати оцінки експертів галузі. Виконувати дослідження бажано щорічно.

Приводи для застосування SWOT-аналізу

Складання матричної таблиці SWOT ефективно в таких випадках:

 1. Первісна оцінка ситуації. Дозволяє побачити тенденції і стан ринку, зрозуміти перспективи онлайн-магазину, визначити необхідні для розвитку ресурси, підібрати оптимальні варіанти для досягнення цілей, запобігти можливим проблемам.
 2. Дослідження оточення. Сприяє з'ясуванню домінантних чинників впливу на бізнес.
 3. Стратегічне планування. Допомагає виділити ключові напрямки розвитку компанії, намітити продуктивні стратегії просування, сформувати план дій на певний період.
 4. Проведення конкурентної розвідки. Сприяє в найбільш повному вивченні фірм, що складають конкуренцію для інтернет-магазину.

Сприяє в найбільш повному вивченні фірм, що складають конкуренцію для інтернет-магазину

Застосовуйте ситуаційний аналіз, якщо необхідно зібрати максимальну кількість фактів, створити статистичну картинку, зробити начерки, набити базовий чек-лист для вдосконалення діяльності торговельного майданчика.

Оперативно відслідковувати динамічні зміни в цільовому сегменті ринку за допомогою даного методу не вийде.

Методологія та основні правила проведення аналізу

Існує п'ять правил, які зумовлюють ефективність swot-аналізу:

 1. Концентруйтеся на конкретному сегменті. По кожному стратегічного питання краще складати окремі swot-матриці, фокусуючись на дрібних деталях.
 2. Акцентуйте увагу на об'єктивності. Доручайте проведення дослідницьких заходів групі співробітників, маркетологів, незацікавлених сторонніх спостерігачів. Враховуйте різні думки, підкріплюйте судження доказами - статистикою, звітами, даними дилерів, відгуками покупців .
 3. Вибирайте пріоритетні чинники. У підсумкову таблицю слід заносити показники, що мають першочергове значення в розвитку інтернет-магазину.
 4. Орієнтуйтеся на покупця. Переконуйтеся в реальності сформованих позицій. Сильні і слабкі сторони називаються такими на підставі думки споживача.
 5. Остерігайтеся розмитих, неоднозначних формулювань. Аналіз буде корисним за умови точних тверджень. Просторові значення серйозно послаблюють його, ставлять під сумнів доцільність методу.

Просторові значення серйозно послаблюють його, ставлять під сумнів доцільність методу

Як провести SWOT-аналіз інтернет-магазину: наочний приклад

Ситуаційний аналіз компанії складається з декількох послідовних етапів. Розглянемо їх особливості на прикладі. Наведені нижче показники умовні і дані для загального розуміння принципів методу.

Підготовчий етап

Перший крок - доскональне дослідження сегмента, в якому працює магазин. Головні завдання - зібрати думки покупців, проаналізувати діяльність конкуруючих компаній, що реалізують схожі товарні позиції.

Виділяються ключові фактори для проведення аналітичної роботи. наприклад:

 • споживчі властивості;
 • ступінь впізнаваності продукції;
 • імідж бренду;
 • лояльність ЦА;
 • широта асортиментної лінійки;
 • вартість товару;
 • якість упаковки;
 • місце розташування компанії.

З метою отримання найбільш об'єктивної картини підключаються дані про поточні та прогнозовані тренди, вивчаються купівельні звички, ринкові тенденції, структура збуту, бар'єри на шляху до повноцінного захоплення ніші.

Аналіз внутрішнього середовища

За загальними підготовчими заходами слід безпосередня аналітична частина. Проводиться внутрішній маркетинговий аудит, опитування клієнтів, персоналу магазину. Оцінюються аспекти, що впливають на конкурентоспроможність товарів. На базі цієї інформації формуються списки з сильних і слабких точок компанії.

Виявлені слабкості інтернет-магазину:

 • відсутність системи мотивації , Стимулюючої співробітників;
 • висока плинність кадрів;
 • обмежений товарний асортимент;
 • недостатньо якісний зворотній зв'язок;
 • нестача досвідчених маркетологів в штаті.

Сильні сторони:

 • великий досвід, позитивна репутація на ринку;
 • популярність розповсюджуваних товарних брендів;
 • налагоджені регулярні поставки продукції безпосередньо від виробників;
 • доступні ціни;
 • вигідні бонусні програми для постійних покупців ;
 • відправка продукції в день замовлення.

Аналіз зовнішнього середовища

Наступний етап - вивчення навколишнього середовища, виділення зовнішніх факторів, взаємопов'язаних з рівнем продажів магазину. Виявляються можливості, за рахунок яких можна збільшити обороти і прибуток, а також загрози, що перешкоджають отриманню стабільної виручки.

Потенційні можливості інтернет-магазину:

 • поповнення асортиментного ряду;
 • наймання висококваліфікованих кадрів, що спеціалізуються в області маркетингу;
 • введення преміальних і бонусів для співробітників, що перевищують планові обсяги продажів;
 • розширення клієнтської бази .

Імовірні загрози:

 • економічна криза в країні, обмежені доходи населення;
 • стрімке збільшення кількості конкурентних інтернет-магазинів;
 • різка зміна тенденцій споживчого попиту;
 • подорожчання курсу валют, зростання закупівельної вартості товару.

економічна криза в країні, обмежені доходи населення;  стрімке збільшення кількості конкурентних інтернет-магазинів;  різка зміна тенденцій споживчого попиту;  подорожчання курсу валют, зростання закупівельної вартості товару

Структурування отриманих даних

Зібрані відомості структуруються. Виділені параметри заносять в таблицю, що складається з чотирьох квадратів. Дані про загрози, можливості, силах і слабкостях розміщують в окремих осередках. Послідовність факторів залежить від рівня їх важливості.

Формування стратегічних висновків

Після фіксації стратегічно важливих відомостей приступають до формулювання висновків. В процесі з'ясовуються:

 1. Ключові переваги онлайн-магазину.
 2. Методи застосування і зміцнення сильних сторін.
 3. Способи нейтралізації існуючих загроз.
 4. Шляхи розвитку можливостей.
 5. Варіанти приховування недоліків, які на даний момент не можна усунути.

Вся аналітична робота, яка здійснюється в ході swot-аналізу, спрямована на закріплення і поліпшення конкурентних якостей продукції, скорочення зовнішніх загроз, виявлення ефективних схем підвищення продажів.

У представленому прикладі показники S, W, O, T балансують, що говорить про досить стабільних умовах функціонування компанії. Попрацювавши над деякими слабкостями, магазин зможе легко підвищити свої позиції на ринку.

висновок

Ситуаційний аналіз промальовує чітку картину дійсності. Маючи актуальну матричну зведення SWOT, ви побачите сильні місця, переваги інтернет-магазину, на які варто робити ставки, зможете скористатися наявними можливостями, що сприяють розвитку справи.

Розуміння слабких точок і можливих ризиків дасть відмінний шанс вчасно запобігти пов'язані з ними проблеми. Однак пам'ятайте, окремо метод мало інформативний. Обов'язково комбінуйте його з іншими маркетинговими і управлінськими інструментами.

Новости

также можем предложить:
печать бланков и прайс-листов | печать визитных карточек (визиток)
изготовление папок и меню | изготовление блокнотов
печать листовок

Связаться с менеджером для оформления заказа:
тел.: +38 (062) 349-56-15, 348-62-20
моб.: +38 (095) 811-22-62, +38 (093) 665-38-06,
+38 (067) 17 44 103
факс: +38 (062) 332-28-98
e-mail: [email protected]
г. Донецк, ул. Артема, 41

   2010 © Восток Маркетинг Яндекс.Метрика