Восток Маркетинг


Статьи

Протипожежні заходи та заходи щодо протипожежної безпеки. План протипожежних заходів.

 1. Розробка розділу «Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки»
 2. У текстовій частині:
 3. компенсуючі заходи

Розробка розділу «Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки»

Компенсуючі заходи (спеціальні технічні умови)

Розробка розділу «Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки»

Концепція забезпечення пожежної безпеки - документ, що містить вимоги пожежної безпеки для конкретного об'єкта з урахуванням функціонального призначення, поверховості, архітектурних і об'ємно-планувальних рішень. У Концепції забезпечення пожежної безпеки встановлюються основні вимоги пожежної безпеки до системи запобігання пожежі та системі протипожежного захисту об'єкта в залежності від пожежної небезпеки об'єкта.
Незважаючи на те, що на сьогоднішній день, необхідність розробки Концепції не визначена жодним з існуючих нормативних документів, її розробка дозволяє оптимізувати систему забезпечення пожежної безпеки та значно скоротити витрати на проведення робіт з підготовки проектної документації.
Відсутність попередньо проробленої Концепції призводить до того, що в ході проектування фахівці проектної організації концентруються на питаннях архітектури, технології та інженерії, забуваючи про обмеження, що накладаються на проектні рішення вимогами пожежної безпеки.

Склад проектної документації «Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки»

У текстовій частині:

 1. опис системи забезпечення пожежної безпеки об'єкта капітального будівництва
 2. обгрунтування протипожежних відстаней між будівлями, спорудами і зовнішніми установками, що забезпечують пожежну безпеку об'єктів капітального будівництва
 3. опис і обгрунтування проектних рішень по зовнішньому протипожежному водопостачанню, за визначенням проїздів і під'їздів для пожежної техніки
 4. опис і обгрунтування прийнятих конструктивних і об'ємно-планувальних рішень, ступеня вогнестійкості і класу конструктивної пожежної небезпеки будівельних конструкцій
 5. опис і обгрунтування проектних рішень по забезпеченню безпеки людей при виникненні пожежі
 6. перелік заходів щодо забезпечення безпеки підрозділів пожежної охорони при ліквідації пожежі
 7. відомості про категорії будівель, споруд, приміщень, обладнання та зовнішніх установок за ознакою вибухопожежної та пожежної небезпеки
 8. перелік будівель, споруд, приміщень та обладнання, що підлягають захисту автоматичними установками пожежогасіння та обладнання автоматичною пожежною сигналізацією
 9. опис і обгрунтування протипожежного захисту (автоматичних установок пожежогасіння, пожежної сигналізації, оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі, внутрішнього протипожежного водопроводу, протидимного захисту)
 10. опис і обгрунтування необхідності розміщення обладнання протипожежного захисту, управління таким обладнанням, взаємодії такого обладнання з інженерними системами будівель і обладнанням, робота якого під час пожежі направлена на забезпечення безпечної евакуації людей, гасіння пожежі та обмеження його розвитку, а також алгоритму роботи технічних систем (засобів ) протипожежного захисту (за наявності)
 11. опис організаційно-технічних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта капітального будівництва
 12. розрахунок пожежних ризиків загрози життю і здоров'ю людей та знищення майна (при виконанні обов'язкових вимог пожежної безпеки, встановлених технічними регламентами, та виконанні в добровільному порядку вимог нормативних документів з пожежної безпеки розрахунок пожежних ризиків не потрібно);

У графічної частини:


 1. ситуаційний план організації земельної ділянки, наданої для розміщення об'єкта капітального будівництва, із зазначенням в'їзду (виїзду) на територію і шляхів під'їзду до об'єктів пожежної техніки, місць розміщення та ємності пожежних резервуарів (при їх наявності), схем прокладки зовнішнього протипожежного водопроводу, місць розміщення пожежних гідрантів і місць розміщення насосних станцій;
 2. схеми евакуації людей і матеріальних засобів з будівель (споруд) і з прилеглою до будівель (споруд) території в разі виникнення пожежі;
 3. структурні схеми технічних систем (засобів) протипожежного захисту (автоматичних установок пожежогасіння, автоматичної пожежної сигналізації, внутрішнього протипожежного водопроводу).

Порядок розробки розділу «Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки»:

 1. Експертиза проектної документації на будівництво на предмет відповідності проектних, організаційних і технічних рішень діючим нормативним документам з пожежної безпеки
 2. розрахунок категорій з пожежної та вибухопожежної небезпеки
 3. Розробка проекту протипожежних заходів, при необхідності - розрахунок пожежного ризику і розробка спеціальних технічних умов

Необхідність узгодження відступів від діючих норм і правил пожежної безпеки або необхідність розробки спеціальних технічних умов (при відсутності норм проектування) визначається на підставі результатів експертизи, розрахунку категорій, розгляду вихідних проектних даних.

Від кількості, характеру відступів залежить обсяг компенсуючих заходів, вартість їх розробки і узгодження.

Перелік вихідних даних, необхідних для розробки протипожежних заходів

 • Проектна (передпроектна) документація з пояснювальною запискою, в якій вказані площа будівель, поверховість, будівельний об'єм, орієнтовні категорії з пожежної та вибухопожежної небезпеки
 • Принципова схема конструктивного рішення будівлі із зазначенням матеріалів основних несучих конструкцій, наявності протипожежних перешкод
 • Технологічна частина проекту (фактична або прив'язується до конкретного будинку)
 • Генеральний план території з зазначенням площі будівельного майданчика з передбачуваним розміщенням будівель і споруд
 • Відомості по зовнішньому водопостачання: кількість вводів, діаметр, технічні умови ГУП Водоканал (при наявності)
 • Відомості про наявність пожежних підрозділів в радіусі 4 (2) км з метою визначення необхідності створення штатної пожежної охорони
 • Відомості по внутріплощадним інженерним комммунікаціям (газопровід та ін.)
 • Орієнтовний штатний розклад працівників підприємства
 • Технічні можливості (умови) по системам автоматичного протипожежного захисту (пожежної сигналізації, протипожежного водопроводу, водяному, газового, порошкового пожежогасіння і т.д.)
 • Відомості за джерелами енергопостачання (необхідність першої категорії надійності по ПУЕ для систем автоматичного протипожежного захисту)

ТОВ «ЕКСПЕРТ 112» виконані масштабні проекти по розробці розділу «Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки» для житлових будівель, закладів охорони здоров'я, промислових виробництв, складських комплексів, а також технічно складних і унікальних об'єктів. Всі розроблені проекти успішно пройшли державну експертизу і отримали позитивний висновок.

За бажанням Замовника може бути розроблена декларація пожежної безпеки, яку направляють проектною організацією до територіального органу державного пожежного нагляду до введення в експлуатацію.

Отримати більш детальну інформацію про розробку протипожежних заходів і дізнатися їх вартість Ви можете звернувшись до наших фахівців .

компенсуючі заходи

Розробляються, як правило, для об'єктів на стадії експлуатації, коли органами державного пожежного нагляду, Ростехнагляду виявлені серйозні порушення вимог пожежної безпеки, пов'язані з архітектурою будівель і споруд.

Усунення таких порушень, пов'язаних з конструктивними та об'ємно-планувальними рішеннями, як правило, вимагає проведення реконструкції об'єкта. Тому доцільніше і економічно вигідніше узгодити допущені відступи від норм.

Узгодження відступів від норм пожежної безпеки проводиться на підставі технічних рішень або спеціальних технічних умов (СТУ).

У технічних рішеннях або спеціальних технічних умовах (СТУ):

 • обґрунтовується за допомогою розрахункових методів необхідний рівень забезпечення пожежної безпеки на об'єкті, рівень безпеки людей під час пожежі
 • розробляються додаткові інженерно-технічні та організаційні протипожежні заходи, які компенсують вимушені відступу від норм пожежної безпеки
Розробка розділу «Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки»  Компенсуючі заходи (спеціальні технічні умови)  Розробка розділу «Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки»  Концепція забезпечення пожежної безпеки - документ, що містить вимоги пожежної безпеки для конкретного об'єкта з урахуванням функціонального призначення, поверховості, архітектурних і об'ємно-планувальних рішень

Компенсуючі заходи включають в себе:

 • технологічні рішення: блокування технологічних пристроїв, сигналізація про перевищення порога гранично допустимих вибухобезпечних концентрацій газів і парів у повітрі робочої зони
 • будівельні рішення: розподіл протипожежними стінами на відсіки, пристрій додаткових сходових клітин, пристрій світлових кишень для видалення диму і т.д.
 • рішення щодо вибору систем протипожежного захисту (пожежна сигналізація, пожежогасіння, димовидалення і т. д.)
 • організаційні рішення: розробка спеціальних інструкцій із взаємодії, створення постів пожежної охорони і т. д.

При розробці компенсуючих заходів аналізується:

 • пожежна небезпека об'єкта
 • ефективність і пріоритетність заходів щодо забезпечення безпеки людей під час пожежі
 • можливість порятунку людей під час пожежі
 • ефективність заходів, спрямованих на запобігання та обмеження поширення пожежі
 • можливість доступу пожежних підрозділів до осередку пожежі і подачі засобів пожежогасіння з урахуванням розташування і технічного оснащення пожежних підрозділів

При аналізі пожежної небезпеки об'єкта і оцінки ефективності протипожежних заходів використовуються розрахункові сценарії розвитку пожежі, поширення небезпечних факторів пожежі, евакуації людей, методи оцінки пожежного ризику, в тому числі для третіх осіб.

Об'єктами, для яких найбільш часто потрібна розробка компенсуючих заходів і спеціальних технічних умов є: висотні будівлі громадського призначення, багатофункціональні комплекси, складні і унікальні об'єкти з многосветним просторами, пам'ятники культури, об'єкти ядерної енергетики, морські платформи, комплекси нафтової і газової промисловості.

Приклади відступів від норм пожежної безпеки і компенсуючих заходів

Відступ від норм Можливі компенсуючі заходи Перевищення нормативної площі пожежного відсіку

 • Монтаж автоматичних установок пожежогасіння зі збільшеною інтенсивністю і / або площею гасіння
 • Пристрій пожежобезпечних зон з використанням систем підпору повітря, дренчерних завіс і протипожежних штор

Наявність стилобатной частини будівлі, що перешкоджає доступу пожежних підрозділів

 • Забезпечення заїзду пожежної техніки на покрівлю стилобату
 • Застосування зовнішніх пожежних драбин типу П2
 • Пристрій ліфта для перевезення пожежних підрозділів.

Розміщення груп приміщень різної функціональної пожежної небезпеки в обсязі будівлі

 • Незадимлюваних сходових кліток
 • Пожежогасіння та пожежна сигналізація адресного типу
 • Системою оповіщення людей про пожежу не нижче 4-го типу
 • Системи протидимного захисту, внутрішнього і зовнішнього протипожежного водопроводу
 • Індивідуальні та колективні засоби рятування
 • Узгоджені в ДПН оперативні плани пожежогасіння

Перевищення нормативної висоти будівлі

 • Скорочення відстані до найближчої пожежної частини
 • Висота будь-якого пожежного відсіку по вертикалі не більше 50 м
 • Збільшення меж вогнестійкості несучих конструкцій
 • Розподіл на пожежні відсіки по вертикалі протипожежними перекриттями з підвищеним межею вогнестійкості
 • Фасадне скління з межею вогнестійкості не нижче E 30
 • Дренчерні або спринклерне пожежогасіння, протипожежні штори для захисту вікон
 • Пристрій протипожежних укриттів
 • Можливості для підключення пересувної пожежної техніки
 • Пристрій незадимлюваних сходових кліток типу Н1, Н2 або Н3, тамбур-шлюзів з підпором повітря під час пожежі
 • Устаткування ліфтами для перевезення пожежних підрозділів
 • Майданчики для транспортно-рятувальної кабіни пожежного вертольота на покрівлі, на прилеглій до будівлі території - майданчик для посадки вертольота
 • Узгоджені оперативні плани пожежогасіння

Компенсуючі заходи, відображені в Технічних рішеннях або Спеціальних технічних умовах проходять узгодження в ГУ МНС України.

Вартість робіт по розробці компенсуючих заходів формується в індивідуальному порядку на кожен об'єкт, в залежності від технічної складності та характеру відступів від вимог пожежної безпеки.

Новости

также можем предложить:
печать бланков и прайс-листов | печать визитных карточек (визиток)
изготовление папок и меню | изготовление блокнотов
печать листовок

Связаться с менеджером для оформления заказа:
тел.: +38 (062) 349-56-15, 348-62-20
моб.: +38 (095) 811-22-62, +38 (093) 665-38-06,
+38 (067) 17 44 103
факс: +38 (062) 332-28-98
e-mail: [email protected]
г. Донецк, ул. Артема, 41

   2010 © Восток Маркетинг Яндекс.Метрика